Cesta: Aktuality / Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě vstupuje do 2. etapy o týden dříve


Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě vstupuje do 2. etapy o týden dříve

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě vstupuje do 2. etapy o týden dříveRekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě, která byla zahájena 15. března 2015, vstupuje do své druhé etapy. A to již o týden dříve než bylo avizováno, tj. 30. dubna 2015.

„Chci vyzdvihnout práci všech dodavatelů, subdodavatelů a samotných pracovníků, kteří se na stavbě podílejí. Nesmím zapomenout také na Ing. Marka Novotného, ředitele Správy Hradec Králové Ředitelství silnic a dálnic ČR a poručíka Davida Kulta, z Dopravního inspektorátu Policie ČR Náchod. Především díky nim se podařilo v rámci realizace získat přibližně týdenní náskok. Po vzájemné dohodě přistoupili všichni na prodlouženou pracovní dobu do 22 hodin a díky tomu dnes může stavba probíhat v mírném předstihu. Jsem za to nesmírně rád a všem zmíněným patří velké poděkování“, komentoval průběh prací náchodský starosta Jan Birke.

V rámci této etapy bude uzavřena druhá polovina okružní křižovatky včetně navazující ulice Němcové ve směru do centra a k poliklinice po křižovatku s ulicí Palachova.

Objízdné trasy pro motoristy

Objízdná trasa bude vedena ve směru jízdy z centra na Hradec Králové či Nové Město nad Metují od křižovatky ulic Mlýnská x Českých Bratří, dále po ulici Českých Bratří po křižovatku ulic Na Hamrech x Hálkova, pak ulicí Na Hamrech až k silnici I/33 (ul. Pražská). Případně mohou jet řidiči ulicí Českých Bratří až k vrátnici RUBENY a ulicí Nerudova vyjet do ulice Pražské (pouze vpravo!).

Pro výjezd směrem na Hronov a Červený Kostelec bude sloužit ulice Palachova (okolo budovy soudu), Janáčkova, výjezd na ulici Pražskou a dále již po ulici Pražská. Samozřejmě bude možné využít ulici Volovnice a okružní křižovatku u Itálie.

Na opačné straně okružní křižovatky (směrem k nemocnici), bude provoz v ulici Němcové jednosměrný, ve směru jízdy z okružní křižovatky Slávie k nemocnici, s odbočením jak vpravo při příjezdu od Hradce Králové, tak vlevo při příjezdu k okružní křižovatce od Polska. Pro směr jízdy od nemocnice bude nutné použít opět objízdnou trasu ulicí Purkyňova, Dobrošovská, Husovo náměstí (výjezd do okružní křižovatky „u Čedoku“ nebo kolem čerpací stanice na ulici Pražskou).

Pro pěší

Dojde k uzavření chodníků podél této uzavřené části okružní křižovatky a pro chodce bude vyznačena náhradní trasa ulicí Palachovou a Dvořákovou do ulice Pražské u okresního soudu, případně z druhé strany okolo panelového domu u polikliniky a opět do ulice Pražské.

Veškerý provoz bude opět probíhat jedním jízdním pruhem a stejně jako doposud bude řízen kyvadlově - v době od 6:00 do 18:00 hodin pověřenými osobami - mimo uvedené hodiny provizorní světelnou signalizací. Pro zásobování středu města stále platí objízdná trasa s odbočením do ulice Českoskalické (u Hotelu HYNEK) a dále ulicí Komenského až do centra dle potřeby.

Nina Adlof, tisková mluvčí MěÚ Náchod


Jazykové verze


Vyhledávání