Cesta: Aktuality / Regulace nonstop provozu pohostinství v České Skalici - ano, či ne?


Regulace nonstop provozu pohostinství v České Skalici -  ano, či ne?

Jaký názor má Policie ČR na omezení nonstop provozu pohostinství v České Skalici? Nejprve musíme v obecné rovině konstatovat, že lokality, kde jsou nonstop provozovny, některé i s hernami, na sebe váží část kriminality.

Ilustrační foto Jan HolýAni Česká Skalice není výjimkou. Nonstop provozovny, které tady v centru obce jsou, Policii ČR zaměstnávají řadou oznámení. Když se podíváme do statistik, zjistíme, že v roce 2015 tam bylo spácháno 6 trestných činů a 5 přestupků. Od počátku roku 2016 pak zde Policie ČR prověřovala 6 trestných činů a 9 přestupků. Pokud se zaměříme na denní dobu, tak na těchto místech Policie ČR zasahovala v roce 2015 v době od sedmé do dvaadvacáté hodiny 3x a v době od dvaadvacáté do sedmé hodiny ráno7x. V roce 2016 doposud v době od sedmé do dvaadvacáté hodiny 5x a v době od dvaadvacáté do sedmé hodiny ráno10x. Z těchto čísel je patrné, že četnost protiprávního jednání se v nočních a časných ranních hodinách zvyšuje.

Při porovnání statistiky kriminality v regionu, zejména násilných a majetkových trestných činů, na tom Česká Skalice, která má z porovnávaných obcí nejnižší počet obyvatel, není zrovna nejlépe.

Násilná kriminalita v roce 2016

-        Česká Skalice – 10 případů

-        Broumov – 14 případů

-        Jaroměř – 15 případů

-        Náchod – 21 případů

-        Nové Město nad Metují – 12 případů

Majetková trestná činnost v roce 2016

-        Česká Skalice – 35 případů

-        Broumov – 73 případů

-        Jaroměř – 88 případů

-        Náchod – 107 případů

-        Nové Město nad Metují – 27 případů

Policie ČR již před 10 lety dávala zastupitelům podnět ke zvážení, zda regulovat provozní doby barů, pohostinství a heren. Proto, když se letos zahájila diskuze, zda provozovny v rozumné míře nějakým způsobem omezit, Policie ČR tuto snahu vítá. Omezení provozní doby nonstop podniků by podle našeho názoru přispělo ke snížení počtu výjezdů k problematickým situacím spojených s hlukem a porušováním zákona v nočních a časných ranních hodinách, i ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů a zklidnění centra obce.

Mgr. Eva Prachařová, tisková mluvčí PČR
Ilustrační foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání