Cesta: Aktuality / Ratibořice se dočkaly zpevnění cest a vyčistění příkopů


Ratibořice se dočkaly zpevnění cest a vyčistění příkopů

Rozsáhlé a prospěšné změny překvapily v posledních týdnech návštěvníky ratibořické Bažantnice. Cestu Babiččiným údolím občané dlouhodobě kritizovali. Vedení města Česká Skalice se proto vytrvale obracelo na vlastníka, aby tento stav změnil. Proto se Lesy České republiky (LČR) snažily nevyhovující situaci napravit.

Správce lesa Ing. Jiří Mička nás informoval, že v prosinci byly dokončeny slíbené úpravy lesní cesty v Bažantnici. „Zasypali jsme výtluky drceným kamenivem a pročistili zanesené příkopy“, uvedl Jiří Mička. Tím se zajistil odvod srážkových i vyvěrajících vod z přilehlého terénu.

Úpravy se dočkalo také okolí ratibořické studánky. „Odstranili jsme prohnilé tzv. horské lavice a při té příležitosti jsme upravili a zpevnili okolní terén. Výměny se dočkala zastřešená lavice se stolem“, prohlásil Jiří Mička.

Cyklisté jistě uvítají zřízení průjezdu kolem závory u loveckého pavilonu. „Proti neoprávněnému vjezdu motorových vozidel je cesta chráněna kamennou překážkou“, doplnil lesní správce Mička.

Nad rámec dohody s městem Česká Skalice státní podnik Lesy České republiky provedl opravu cesty za Červeným mostem směrem ke Slatinskému mlýnu. Zde pracovníci lesní správy rovněž zasypali výtluky kamenivem a pročistili příkopy v zářezu, aby zajistili odvod vody vyvěrající z přilehlého svahu.

„V rámci programu 2020 jsme v Babiččině údolí obnovili 11 ks dřevěných laviček a natřeli ty stávající“, uvedl Jiří Mička. Zároveň dělníci v prosinci odtěžili několik souší listnatých stromů, které mohly pádem ohrožovat návštěvníky.

„Mám velkou radost ze spolupráce s LČR pří správě Babiččina údolí. Náš partner v Ratibořicích investoval téměř půl milionu korun. V letošním roce Lesy ČR zrekonstruují Bílý most a to bude investice v řádech milionů korun“, prohlásil spokojený starosta České Skalice Martin Staněk.

Zatím poslední novinkou v údolí je změna majitele loveckého pavilonu. Dosavadní vlastník státní podnik Lesy České republiky převedl čp. 7 a 9 na Národní památkový ústav, který spravuje většinu nemovitostí v Ratibořicích.

Text Jan Holý, foto Jiří Mička (LČR)


Jazykové verze


Vyhledávání