Cesta: Aktuality / Provozování vodovodů a kanalizace v České Skalici


Provozování vodovodů a kanalizace v České Skalici

Českoskalické vodárny čelí v souvislosti s odkanalizováním aglomerace četným dotazům na svůj status, majetkové poměry a případné tiché společníky ve společnosti. Obyvatele také zajímá, kam plyne zisk z vodného a stočného. Lidově řečeno, kdo na tom vydělá?

Českoskalické vodárny, s.r.o., jsou stoprocentně vlastněny Městem Česká Skalice, jako jediným podílníkem. Provozují vodárenskou infrastrukturu, která je výhradně v majetku Města Česká Skalice, v rámci "provozního modelu" spolupráce. V tomto modelu provozovatel zajišťuje veškerou činnost související s provozem vodárenské infrastruktury, do níž patří vodovody, kanalizace a čistírna odpadních vod. Provozovatel nese veškeré provozní náklady, svými zaměstnanci nebo prostřednictvím subdodavatelů vykonává obsluhu, údržbu a opravy vodovodů a kanalizací a také vybírá vodné a stočné. Vlastníkovi vodárenské infrastruktury, Městu Česká Skalice, platí za užívání infrastrukturního majetku nájemné. Vlastníkovi plyne i veškerý případný zisk, který Českoskalické vodárny svojí činností vyprodukují. Vlastník pak z těchto prostředků a i rozpočtu města zajišťuje obnovu a rozvoj infrastrukturního majetku. To znamená, že ze zdrojů, kterými jsou v první řadě nájemné, zisk, dále pak státní dotace a dotace z fondů EU, financuje rekonstrukce stávajících vodárenských zařízení a výstavbu nových. Významným právem vlastníka je schvalovat provozovatelem předloženou cenu vodného a stočného. Výhodou provozního modelu je skutečnost, že provoz je jednoznačně oddělen od investic a to umožňuje vlastníkovi prostřednictvím podmínek stanovených v provozní smlouvě účinnou kontrolu činnosti provozovatele ve vztahu k provozovanému majetku.

Z uvedeného je zřejmé, že všechny prostředky z vodného, stočného a vyprodukované činností společností Českoskalické vodárny, s.r.o., jsou využity k zajištění provozu, obnově a budování nové vodárenské infrastrukturu v České Skalici.

Bc. Antonín Bednář

 Jazykové verze


Vyhledávání