Cesta: Aktuality / Projekty podpořené z fondů Královéhradeckého kraje


Projekty podpořené z fondů Královéhradeckého kraje

V letošním roce se městu podařilo realizovat několik projektů s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Jednalo se o projekty podpořené v rámci dotačního programu „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“, jehož cílem je rozvoj a bezpečnost cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.

Královéhradecký kraj

Jedním z projektů byla Cyklostezka trasy D vedoucí od vojenského hřbitova do Zlíče, která je vhodná i pro pěší a jejíž realizace výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti v místní dopravě. Z celkové investice cca 2,5 milionu Kč byl podíl kraje 1 968 000 Kč.

Dalším důležitým projektem byla Cyklostezka trasy B, která vede podél autokempu. Tato stezka je v katastru České Skalice prvním realizovaným úsekem z velkého projektu cyklostezek „Okolo Rozkoše“ a „Kladská stezka“, jejichž vybudováním bude v budoucnu z hlediska cyklodopravy propojen Náchod s Jaroměří. Na této investici se Královéhradecký kraj podílel celkovým příspěvkem ve výši 1,93 mil. Kč.

Posledním podpořeným projektem, na kterém se Královéhradecký kraj podílel částkou 150 282 Kč, bylo zhotovení projektové dokumentace „Okruh Ratibořice“. Trasa této cyklostezky bude navazovat na Kladskou stezku a povede blízkým okolím Babiččina údolí a Ratibořic.

Text: Ing. Veronika Maršíková, foto: Bc. Martin Staněk, DiS.


Jazykové verze


Vyhledávání