Cesta: Aktuality / Program první adventní neděle v České Skalici


Program první adventní neděle v České Skalici

neděle 27. listopadu 2016 | 16 hodin

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

u kašny na Husově náměstí

SVČ Bájo vás srdečně zve ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čeká vás hudební vystoupení, dále krátká promluva starosty města a také malé občerstvení, čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou.

 


První adventní koncert v České Skalici

Koncert bude proveden 27. listopadu od 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici. Vystoupí zde smíšený sbor Kantiléna Brno s dirigentem Martinem Franzem a sopranistkou Lenkou Ďuricovou-Cafourkovou a vynikajícím varhaníkem Martinem Jakubíčkem.

Sbor koncertuje v České republice i v zahraničí. Rád spolupracuje se sólovými zpěváky i instrumentalisty, stálým partnerem je komorní orchestr Ensemble Opera Diversa s uměleckým vedoucím Jiřím Bělohlávkem.

Martin Franze, absolvent brněnské konzervatoře v oboru dirigování, JAMU Brno v oboru sólového zpěvu, je zakladatelem a dramaturgem Mezinárodního festivalu komorních sborů Kampanila Mikulov.

Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 14. listopadu v Regionálním informačním centru na třídě T. G. Masaryka 33, tel. 491 530 870, 773 578 112, e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz.

Za pořadatele Jan Vlček

Foto archiv pořadatele


 Jazykové verze


Vyhledávání