Cesta: Aktuality / Prodloužení rekonstrukce části ulice Zelená od třídy T. G. Masaryka po křižovatku s ulicí Křenkova


Prodloužení rekonstrukce části ulice Zelená od třídy T. G. Masaryka po křižovatku s ulicí Křenkova

Nedokončený úsek rekonstruované ulice ZelenáRekonstrukci provádí SÚS Hradec Králové, komunikace je v majetku Královéhradeckého kraje. Původní termín dokončení byl do 31. 8. 2015, ale protože se při rekonstrukci na Husově náměstí v úseku od křižovatky ul. Zelená (autobusové nádraží na Husově náměstí) po třídu T. G. Masaryka odkryl rostlý terén původních vrstev, dle zákona musí být proveden v této části archeologický průzkum, který si vyžádá zdržení minimálně 22 dnů. Dále bude záležet na objevených artefaktech.

Zahájení archeologického průzkumu se předpokládá od 1. 9 .2015. Následně bude dokončena komunikace dodavatelem (firma MADOS, s.r.o.), nebude-li archeologický průzkum prodloužen, v polovině měsíce října 2015.

Od 7.9.2015 do 30.9.2015 bude v ulici Zelená prováděna výměna dlažby na chodnících podél rekonstruované komunikace. Investorem je město Česká Skalice, dodavatelem je firma STAVIBET, s.r.o. Velké Meziříčí.

Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ
Foto: Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání