Cesta: Aktuality / Prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinného domu


Prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinného domu 

Prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinného domu Město Česká Skalice nabízí stavební parcelu na prodej stavební pozemek p.č. 56/11 v kat. území Malá Skalice o výměře 1030 m2 katastrálním území Malá Skalice, za minimální vyvolávací cenu ve výši 600,- Kč/m2. 

Pozemek se nachází v rovinatém terénu, příjezd je zajištěn po nově zbudované komunikaci „U Topolů“, vč. nového chodníku a veřejného osvětlení, inženýrské sítě (voda, kanalizace), zavedeny na hranici pozemků. Možno ihned zahájit výstavbu.

Uzávěrka příjmu nabídek: do 7.3.2017 do 13.00 hodin

Informace o termínu a způsobu prodeje získáte na elektronické adrese: www.ceskaskalice.cz – městský úřad – úřední deska nebo na Městském úřadě v České Skalici – odboru investic a správy majetku, tel. 491 490 071, mobil 721 561 577

Podrobné podmínky prodeje jsou též v příloze.


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání