Cesta: Aktuality / Prodej areálu vhodného pro podnikání


Prodej objektu čp. 394 vhodného pro podnikání 

Město Česká Skalice nabízí odprodej objektu čp. 394 vhodného pro podnikání.

Ideální pro sídlo malé výrobní či stavební firmy ležící v okrajové části města, přímo navazující na krajskou komunikaci, s blízkým napojením na obchvat města. V přízemním objektu s nevyužitým podkrovím se nachází 2 kanceláře, šatna, sociální zařízení, dílna, garáže a skladové prostory, které spolu tvoří uzavřený areál na stavebním pozemku p.č. 1463 o výměře 1660 m2, včetně zpevněných ploch na pozemku p. č. 1464 o výměře 112 m2  vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice. Budova je napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, je zde elektro přípojka, betonová žumpa, zpevněné plochy a oplocení. Je možné provést napojení na plynovod. Po dohodě je možná prohlídka celého areálu.

Vyvolávací cena ve výši 2 935 080,- Kč.

Uzávěrka příjmu nabídek: do 6.3.2017 do 13.00 hodin

Informace o termínu a způsobu prodeje získáte na elektronické adrese: www.ceskaskalice.cz – městský úřad – úřední deska nebo na Městském úřadě v České Skalici – odboru investic a správy majetku, tel. 491 490 071 – Ing. Jana Horáková, mobil 721 561 577


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání