Cesta: Aktuality / Petice proti průzkumu těžby, a proti vlastní těžbě břidlicových plynů


Problematika břidlicových plynů

 

V současné době se hovoří o průzkumu těžby břidlicových plynů. Jednou z navrhovaných lokalit je rozsáhlé území na Trutnovsku a Náchodsku. Veřejnost má obavy z negativních důsledků průzkumu i těžby na životní prostředí. Zejména jde o kvalitu podzemních vod. Přímo dotčena je severní část Náchodska. Vzhledem k tomu, že zdroj pitné vody z Polické pánve zásobuje také město Česká Skalice, jsou svým způsobem dotčeni i obyvatelé našeho města. Proto vedení města Česká Skalice podporuje petici proti průzkumu těžby, a proti vlastní těžbě břidlicových plynů. Petiční archy jsou k dispozici v Regionálním informačním centru na třídě T.G.Masaryka. 

PETICE proti průzkumu těžby, a proti vlastní těžbě břidlicových plynů

„My, občané žijící v dotčeném území, vyjadřujeme tímto svůj zásadní NESOUHLAS se stanovením průzkumného území „Trutnovsko“, které bylo stanoveno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí postupem podle zákona č. 62/1988 Sb., o provádění geologických prací, v platném znění, v návaznosti na povolení průzkumu a těžby nekonvenčních ložisek zemního plynu a ropy v České republice, při jejichž exploataci se využívá technologie hydraulického štěpení.“

 

Tiskové prohlášení

Petičního výboru Petice proti průzkumu těžby, a proti těžbě břidlicových plynů

Na základě zvětšujícího se tlaku ze strany veřejnosti, pramenícího z obav o hrozící poškození životního prostředí, zejména zdrojů pitné vody a dochovaného rázu krajiny, následkem průzkumu těžby, či vlastní těžbou břidlicových plynů v regionech Trutnovska, Náchodska a Broumovska, byl dnešního dne (tj. 9. 2. 2012) ustanoven petiční výbor zaměřený právě na uspořádání petice proti průzkumu těžby, a proti vlastní těžbě břidlicových plynů v uvedeném území.

Petiční výbor se na svém ustavujícím zasedání shodl na textu petice a na jejím rychlém předání veřejnosti, aby se občané mohli co možná nejdříve vyjádřit svým podpisem k této problematice. Petiční výbor dále určil Bc. Jiřího Škopa jako osobu oprávněnou jednat jménem petičního výboru s orgány státní správy a dalšími subjekty.

Ustavující členové petičního výboru se shodli na tom, že se s textem petice obrátí nyní na svazky obcí a místní akční skupiny v dotčeném území s prosbou o brzké zpřístupnění petice občanům.

Za petiční výbor, Bc. Jiří Škop, v. r.

Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání