Cesta: Aktuality / Přístavba mateřské školy J.A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice


Přístavba mateřské školy J.A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice

Za pouhých 18 týdnů vyrostla přístavba Mateřské školky J. A. Komenského v Křenkově ulici v České Skalici. Investorem bylo město Česká Skalice. Dodavatelem stavebních prací byla společnost Průmstav Náchod, s.r.o., která v roce 2017 oslavila 20 let své existence. Prostavěno zde bylo celkem 7 938 000 Kč. Tolik stručná řeč čísel.

Projekt „Přístavba mateřské školy J. A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000595 je podpořen z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu přístavby mateřské školy J. A. Komenského bylo zvýšit její nedostatečnou kapacitu a zároveň umožnit návrat rodičům dětí do práce.

Navýšení kapacity mateřské školy bylo realizováno prostřednictvím přístavby jednopodlažního bezbariérového objektu s jednou třídou pro 28 dětí se samostatným vstupem a zázemím.

Vstupní hala se zádveřím tvoří spojovací článek mezi stávajícím objektem a novostavbou. Vyvolanou investicí je vybudování přístupového chodníku s napojením na stávající komunikaci, zřízení parkovacích míst pro osobní automobily. Dále došlo k úpravě zahrady s hřištěm včetně herních prvků. Ve stávajícím objektu mateřské školy došlo k několika stavebním úpravám, které se týkají mandlu, prádelny a kuchyně. Revitalizace se dočkala také kotelna.

Prostory jsou koncipovány jako bezbariérové, protože mateřská škola chce vyjít vstříc všem dětem bez ohledu na zdravotní handicap.

Jak se však rodí taková stavba pro nejmenší „dětské zákazníky“, jaká má specifika? „Je to vlastně stále stejné. Každá stavba je vytváření specifického životního prostoru pro jednotlivý okruh lidské činnosti. V tomto případě se jednalo o prostor pro předškolní vzdělávání. Specifické zde bylo i to, že to nebyla zcela nová stavba, ale přístavba, kdy jsme provedli změnu dokončené stavby. To, co jsme přidali, původní stavbu půdorysně rozšiřuje a vzájemně ji propojuje s primární stavbou“, vysvětluje jednatel společnosti Průmstav Náchod pan Vratislav Zítka.

Mluvili jsme o tom, jak stavba vzniká. Významnou úlohu má vždy projektant, který transformuje představu budoucího uživatele stavby pro stavební firmu. Zde se jednalo o královéhradeckou společnost SPIRAL, spol. s r.o. Role zodpovědného architekta se zhostil Jiří Kodýtek.

Zajímavostí na přístavbě školky je systém rovnotlakého větrání, které zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a současně odvod vzduchu znehodnoceného.

„Čím déle se na takové stavbě pohybujete, tím je jasnější, komu vlastně bude objekt sloužit. Je to trochu jako v říši pohádkových skřítků, když se objekt plní malými nízko umístěnými umyvadly a dalším sanitárním zařízením podobné velikosti“, říká s úsměvem Vratislav Zítka.

Jaká byla spolupráce dodavatele s investorem – městem Česká Skalice? „Je vždy příjemné spolupracovat s místními dodavateli, kteří odvádějí práce v odpovídající kvalitě, a hlavně dodržují termíny. Jsem rád, že společným zájmem města Česká Skalice a firmy Průmstav byla kvalita odvedených prací a vytvoření krásného zázemí pro naše předškoláky“, říká starosta České Skalice Martin Staněk.

Projekt „Přístavba mateřské školy J. A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000595 je podpořen z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Ing. Veronika Maršíková, odbor investic a správy majetku – projektový manažer
Úprava textu Jan Holý, použitý zdroj informací: Noviny Echo


Jazykové verze


Vyhledávání