Cesta: Aktuality / Připomínka bitvy z roku 1866 u pomníku Franze Hoffmanna


Připomínka bitvy z roku 1866 u pomníku Franze Hoffmanna

Závěrem loňského roku se na bojišti u České Skalice podařilo opravit další drobné památky z války roku 1866.

Před železničním viaduktem u dubenské bažantnice byl zrestaurován pomníček s křížem, který na jaře rozdrtil parkující automobil. Náklady na jeho obnovu poskytnula obec Provodov-Šonov, v jejímž katastru se pomník nachází.

Nedaleko odsud se v lesním porostu nachází hrob pruského vojáka označený kamenným soklem s křížem a cedulkou. Pomník stojící v mokřině se pravidelně nakláněl. Kámen byl vlivem času značně poškozený a v minulosti neodborně opravovaný betonem. Bylo nutné zhotovit nové základy a sokl převést do restaurátorské dílny. Mezitím se podařilo do původního stavu uvést i kovový kříž s cedulkou a k obnově nápisu. Potřebné finanční prostředky se podařilo získat formou darů od návštěvníků bojiště.

Pomník byl zřízen krátce po Prusko-rakouské válce a označuje místo posledního odpočinku pruského praporčíka Franze Hoffmanna. Ten se narodil 26. 6. 1847 ve Stolpu v Pomořansku. Polního tažení roku 1866 se zúčastnil v řadách 2. západopruského granátnického pluku č. 7. V lese Dubno byl zasažen střelou z pušky do hrudi. Svému zranění podlehl asi po hodinovém utrpení a při umírání volal otce a matku. Podle jiného svědectví zemřel na roztříštění kolenní čéšky a následné vykrvácení. Mladý praporčík byl pohřben svými kamarády na místě, kde skonal. Dva dny před osudnou bitvou mu bylo 19 let.

V sobotu 20. 12. 2014 se u pomníku padlého uskutečnil pietní akt. Modlitbu za zemřelého, pronesl farář Václav Hegr. Pozvání přijal i starosta města Martin Staněk. Akci doplňovali vojáci v dobových uniformách. Vzpomínkový program zakončil slavnostní výstřel z repliky rakouského moždíře.

Renovaci obou pomníků i vzpomínkové setkání zajistili členové Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.

Text a foto Tomáš Vondryska


Jazykové verze


Vyhledávání