Cesta: Aktuality / Připomínka 149. výročí bitvy u České Skalice


149. výročí bitvy u České Skalice

Každoroční připomínka událostí roku 1866 u České Skalice se tradičně konala ve výroční den bitvy 28. června. Hlavním programem bylo slavnostní odhalení tří nových pomníků nedávno objevených hrobů v dubenské bažantnici. K jejich nálezu došlo náhodou. Ostatky padlých vojáků se nacházely téměř na povrchu v hustém lesním porostu.

Při tak velkém množství padlých se tehdy hloubily velmi mělké jámy, mnohdy jen 15 cm. Nebožáci byli pohřbívaní zpravidla přímo tam, kde je zastihla smrt. Místa posledního odpočinku dvou rakouských vojáků nedaleko jihovýchodního okraje lesa jsou od sebe vzdáleny sotva 10 metrů. Třetí hrob se nachází přibližně 150 metrů odtud směrem k cestě, která protíná bažantnici. Zde jsou pochovaní tři nejspíše rakouští vojáci, u nichž však nebyla možná jednoznačná identifikace podle nalezených artefaktů. Tito vojáci jsou patrně jedněmi z prvních padlých toho dne, kdy se v dopoledních hodinách ozvaly bažantnicí první výstřely. V tomto úseku lesa statečně vzdoroval pruské přesile rakouský IV. prapor 75. pěšího pluku z Jindřichova Hradce. Jedná se tedy s největší pravděpodobností o padlé příslušníky tohoto českého pluku.

O bojiště u České Skalice pečují členové Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Téměř dva roky trvalo shánění finančních prostředků na zhotovení pomníků, kterými chtěli tato místa důstojně označit. Aby nové památky připomínaly atmosféru 19. století, kdy podobné pomníky na bojištích vznikaly, byl pro ně vybrán historizující vzhled. Jejich zhotovení se zhostila restaurátorka a kamenosochařka Pavla Szabová z Dobrošova. Pomníky jsou typové a liší se pouze textem a evidenčním číslem, které je uvedené na jejich zadní straně. Náklady na jejich výrobu dosáhly částky téměř 70 000 Kč. Realizace by se nemohla obejít bez finančních darů. Více než polovinu těchto prostředků poskytl majitel firmy Hollen pan Heinrich Von Hollen, kterého jsem za tímto účelem oslovil. Zbylé peníze věnoval Komitét 1866, někteří jeho členové a také několik drobných dárců z řad návštěvníků bojiště.

Památku obětí jsme u nových pomníků uctili položením věnců a recitací básní, jež nejvíce přibližují lidské utrpení a zmar na polích války roku 1866. Akce se zúčastnila desítka vojáků v dobových uniformách a to jak rakouských, tak i pruských. Přítomni byli vzácní hosté, včetně významné zahraniční delegace z Německa v čele s panem Hollenem. S projevem vystoupil také starosta města pan Martin Staněk a předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý.

Následně se účastníci vzpomínkového setkání přesunuli ke staré myslivně, kde bylo zajištěno občerstvení a stylová hudba v podání vojenských pochodů.

Zde mohli zakoupit limitovanou sběratelskou pohlednici zobrazující nově odhalené památky, kterou vydal Komitét 1866. Zakoupením pohlednice přítomní podpořili údržbu a ochranu válečných památek na českoskalickém bojišti. Tato pohlednice bude k dostání v městském informačním centru za cenu 50 Kč. Prostředky získané jejím prodejem poslouží přímo na opravy válečných pomníků na bojišti.

V příštím roce nás čeká významné 150. výročí Prusko-rakouské války a naše město do něj vstoupí bohatým programem pro veřejnost.

Text a foto Tomáš Vondryska a František Vondryska


Jazykové verze


Vyhledávání