Cesta: Aktuality / Připomínka 148. výročí bitvy u České Skalice


Připomínka 148. výročí bitvy u České Skalice

Před pomníkem „Spícího lva“ v DubněVyrazíme-li procházkou k lesu Dubno, jistě neunikne naši pozornosti několik čerstvě opravených pomníků padlých z války roku 1866. Přímo ve stráni před budovou vlakového nádraží se nachází hrob označený křížem. Ten byl dlouhá desetiletí v neutěšeném stavu zarostlý mezi keři. Po jeho kompletní opravě je místo opět důstojnou připomínkou vojáků, kteří zde nalezli smrt v bojích o železniční stanici.


O tyto četné pomníčky roztroušené po krajině pečují členové Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Ti také na výroční den bitvy (28. 6.) připravili pro zájemce procházku někdejším bojištěm doplněnou výkladem vojáků v dobových uniformách. Naše skupinka vyrazila ráno v počtu asi 30 lidí od vlakového nádraží kolem restaurace Na bojišti k vojenskému hřbitovu u Zliče. Odtud pak dále směrem k přírodní rezervaci Dubno. Jednotlivá zastavení byla oživena ukázkou historických fotografií a výkladem vztahujícímu se k místům, kterými jsme procházeli. Bylo tomu na den přesně 110 let, kdy byl v bažantnici slavnostně odhalen pomník padlým od IV. praporu pěšího pluku č. 75. Jejich památku jsme zde uctili položením věnce. Po bezmála pětihodinové procházce jsme svou cestu zakončili u staré myslivny, kde bylo pro zúčastněné zajištěno drobné občerstvení. K dokreslení atmosféry vyhrávaly z reproduktorů umístěných na střeše myslivny rakouské a pruské vojenské pochody z 19. století. Ačkoliv nebyla účast veřejnosti veliká, považuji tuto akci za velice vydařenou. Je důležité připomínat si i tento kousek historie, který neodmyslitelně patří k našemu městu.

Text a foto: Tomáš Vondryska


Jazykové verze


Vyhledávání