Cesta: Aktuality / PŘIJĎTE TVOŘIT ČESKOU SKALICI!


PŘIJĎTE TVOŘIT ČESKOU SKALICI!

PŘIJĎTE TVOŘIT ČESKOU SKALICI!Město Česká Skalice si Vás dovoluje pozvat na VELKÉ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ ve čtvrtek 14. listopadu 2013 od 18 hodin v sále sokolovny. Akce je součástí přípravy Strategického plánu rozvoje města „Česká Skalice 2030“


Program:

1. Výsledky průzkumu názorů obyvatel města

2. Aktuální problémy města, návrhy řešení a priority dalšího rozvoje – diskuse

Na setkání budou také představeny práce dětí z Mateřské a Základní školy v České Skalici, jak ony vidí své město a co by si zde přály mít.


Akce se koná za účasti vedení města a zpracovatelů průzkumu názorů a Strategického plánu rozvoje města.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Za vedení města Tomáš Hubka, starosta města, historické foto Adolf Macek


Jazykové verze


Vyhledávání