Cesta: Aktuality / Přednáška v městské knihovně představila veřejný prostor jako platforma pro současné umění


Přednáška v městské knihovně představila veřejný prostor jako platforma pro současné umění

Galerie Luxfer uspořádala 27. května v Městské knihovně v České Skalici tematickou přednášku "Veřejný prostor jako platforma pro současné umění".

Přednášející Kateřina Štroblová je doktorandkou dějin umění na Karlově univerzitě v Praze a kurátorkou místní Galerie Luxfer. V příspěvku se zaměřila na různé přístupy českých a slovenských umělců ke sdíleným prostranstvím. Po specifikaci pojmů jako veřejný prostor a public art představila několik základních uměleckých strategií, jimiž se autoři k veřejnému prostoru vztahují. Posluchači se tak mohli seznámit s představiteli performativních aktivit (D. Baráčková, Rafani) s přesahem do sociálních a kolaborativních projektů (K. Šedá) a osobnostmi zabývajícími se zkrášlováním či zlepšováním veřejných zón (V. Artamonov a  A. Klyuykov, skupina Ládví, E. Jiřička). Dalším výrazným uměleckým zásahem je street art (Masker, J. Kaláb, T. Vaněk) či práce v krajině – land art (P. Ryška, J. Ambrůz). Nedílnou součástí města jsou pak skulptury a objekty, ať již dočasné či trvalé (J. David, M. Al-Ali, M. Kotrba ad.). Závěr přednášky byl věnován pomníkům a památníkům a problematice jejich výběru a umisťování. Mezi přítomnými se následně rozproudila přátelská debata, potvrzující, že téma veřejného prostoru je vysoce aktuální a týká se nás všech.

Luděk Rathouský 
Foto: Tomáš Džadoň, PAMÁTNÍK LIDOVÉ ARCHITEKTURY, instalace 9/2013 Košice


Jazykové verze


Vyhledávání