Cesta: Aktuality / Přechod pro chodce v Maloskalické ulici


Přechod pro chodce v Maloskalické ulici

Do konce tohoto týdne, tj. ještě před termínem dokončení 30.6.2018, budou dokončeny práce spojené s rekonstrukcí dosud nevyhovujícího přechodu pro chodce v Maloskalické ulici u prodejny potravin.

Jednalo se o úpravu stávajícího přechodu pro chodce, uspořádání ploch v okolí prodejny potravin včetně přemístění autobusové zastávky a vybudování kvalitního osvětlení nově rekonstruovaného přechodu. Projekt rekonstrukce připravil projektant dopravních staveb, Kamil Hronovský z Hradce Králové. Z výběrového řízení vzešla jako zhotovitel firma Špelda s.r.o., Říkov. Celkové náklady činí 822 725,40 Kč včetně DPH, z toho 85 % činí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutá v rámci programu Zvýšení bezpečnosti.

Text Jana Horáková, vedoucí odboru investic a správy majetku
Foto Martin Staněk, starosta města


Jazykové verze


Vyhledávání