Cesta: Aktuality / Pracovní verze Strategického plánu ČESKÁ SKALICE 2030 k připomínkování


Pracovní verze Strategického plánu ČESKÁ SKALICE 2030 k připomínkování

Pracovní verze Strategického plánu ČESKÁ SKALICE 2030Tvorba Strategického plánu „ČESKÁ SKALICE 2030“ se chýlí ke konci. Ve dvou kolech jednání se sešly pracovní skupiny a projednaly oblasti rozvoje našeho města:

  1. Podnikání, zaměstnanost, služby, obchod, průmysl, zemědělství
  2. Životní prostředí, příroda, krajina, veřejná prostranství, čistota, zeleň, bydlení, výstavba, vzhled města, urbanismus
  3. Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství, vzdělávání
  4. Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost, sociální a zdravotnické služby
  5. Cestovní ruch a památky
  6. Doprava, infrastruktura

Také se dvakrát sešli zástupci pracovních skupin, aby vyladili navržené cíle a opatření.

V tuto chvíli máme pracovní verzi strategického plánu, kterou vám předkládáme k nahlédnutí a možným připomínkám nebo doplňkům. UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze návrhy, na rozložení realizace akcí se bude ještě pracovat! Projekt strategického plánování pokračuje dále a má za cíl uvést plán do chodu řízení města.

Zveme vás na VEŘEJNÉ SETKÁNÍ, na kterém vám návrh Strategického plánu „Česká Skalice 2030“ představíme a kde budete mít příležitost navrhovaná opatření prodiskutovat, osobně se k plánu vyjádřit, doplnit jej, navrhnout konkrétní akce a zvolit priority rozvoje města! Setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. května 2014, od 18.00 hodin v sále sokolovny za účasti vedení města a zpracovatele strategického plánu. Občerstvení zajištěno.

Všechny Vaše připomínky a návrhy projedná Řídící skupina pro zpracování Strategického plánu 26. 5. 2014 a poté bude doplněný plán předložen radě a zastupitelstvu města ke schválení.

Více informací na webové stránce města http://www.ceskaskalice.cz/, pod odkazem Česká Skalice 2030.

Své návrhy nebo případné dotazy a náměty prosím posílejte na email strategie@ceskaskalice.cznebo je můžete předat v písemné podobě na podatelnu MěÚ, případně koordinátorovi projektu, Jiřímu Kmoníčkovi, kontakt 607 966 379.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Ing. arch. Jaroslav Andres, místostarosta města a předseda Řídící skupiny pro zpracování strategického plánu Česká Skalice 2030

Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání