Cesta: Aktuality / Pozvánka na výstavu Ty děti mně největší starost dělají


Ty děti mně největší starost dělají

Od května až do konce září 2019 je v nové výstavní síni v 1. patře Muzea Boženy Němcové instalována výstava Ty děti mně největší starost dělají.

Název výstavy je odvozen ze závěru dopisu Josefa Němce z přelomu roků 1856/1857, který psal manželce z místa své služby v korutanském Villachu. Dopis, který je dnes uložen v archivu Muzea Boženy Němcové v České Skalici, ilustruje mimo jiné upřímný zájem, který oba manželé věnovali po smrti nejstaršího ze synů svým třem dospívajícím dětem.

Výstava zachycuje příběh života potomků Boženy Němcové prostřednictvím fotografií, korespondence, dobových dokumentů a knih.

Život syna Boženy Němcové Karla a mládí jeho dětí jsou úzce spjaty s Táborem, kde s přestávkami žil i Josef Němec. Za otcem i bratrem Karlem sem přijížděly i další dvě děti – Jaroslav z Ruska a Dora z Jičína. Pojítkem a laskavým zázemím dětem i vnoučatům Boženy Němcové byla táborská rodina Šechtlů. Manželka zakladatele slavného fotografického rodu Šechtlů Kateřina byla nejen švagrovou Karla Němce, syna Boženy Němcové, ale současně i matkou jeho syna. Obě rodiny pojilo proto i v dalších generacích upřímné přátelství.  Dodnes jsou v Šechtlově archivu uloženy neznámé fotografie dětí a vnoučat Boženy Němcové.

Kurátorkou výstavy je Mgr. Yvetta Dörflová z Památníku národního písemnictví v Praze, který je spolupořadatelem výstavy, společně s Muzeem Šechtl & Voseček v Táboře.

Iveta Rydlová, Muzeum Boženy Němcové


Jazykové verze


Vyhledávání