Cesta: Aktuality / Pozvánka na první adventní koncert


Pozvánka na první adventní koncert

V České Skalici máme letos výjimečnou možnost přivítat pražský ACANT, pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zaměřený na duchovní hudbu všech období a stylů (s akcentem na afroamerické spirituály a soudobou duchovní hudbu). Třebaže vznikl v říjnu 2006, má za sebou již pozoruhodné množství koncertů a vystoupení při nejrůznějších příležitostech. Kromě černošských spirituálů a soudobých duchovních písní a skladeb (P. Eben, Zd. Lukáš, Gorazd Fr. Krušina, A. Tučapský, J.Hanuš) obsahuje jeho repeňoár i gregoriánský chorál, renesanční, barokní, klasicistní či romantické duchovní písně ale i africké duchovní písně. Vedle toho se však nezapomíná ani na světskou hudbu, at už z oblasti populární hudby (G. Gershwin, J. Ježek, B, Carlton, Sting) či lidové písně. Sbormistryní ACANTU je PhDr, Terezie Minářová Výborná, Ph.D
Na koncertě budou mj. provedeny skladby Rolfa Lukowského, Zdeňka Lukáše, Gorazda Fr, Krušiny, Jana Hanuše, Charlese Gounoda, Mosese Hogana, Veroniky Kopecké, Petra Ebena.

Grantem podpořill tento koncert Královéhradecký kraj  a Město Česká skalice.
Těšíme se s vámi na viděnou první adventní neděli 2.prosince 2012 v 17 hodin, v maloskalickém kostele Naneberrzetí Panny Marie


Pozvánka na první adventní koncert


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání