Cesta: Aktuality / Poznej své boty na výstavě v zahradě Vily Čerych


Poznej své boty na výstavě v zahradě Vily Čerych

Česká Skalice, 27.9. – Zahrada Vily Čerych se v prvním říjnovém týdnu připojí k desítkám českých parků, které budou hostit Výstavu na stromech s podtitulem Poznej své boty. Na 15 plakátech s fotografiemi od mezinárodně oceňovaného bangladéšského fotografa GMB Akashe se dozvíte, co vše se skrývá za zpracováním kůže pro náš trh či výrobou bot. Snímky vznikly exkluzivně pro českou nevládní organizaci NaZemi, která výstavu koordinuje. Akce se koná od 1. do 8. října během Týdne důstojné práce. V neděli 2. října zde proběhne i doprovodný program, během kterého lze od 14 hodin vidět dokument „Mzda, ze které se dá uživit“ nebo se projít naboso po hmatové stezce.

„Po zhlédnutí výstavy návštěvníci získají představu o pracovních podmínkách dělníků a dělnic, kteří
v Bangladéši na předměstí Dháky zpracovávají kůži a vyrábí z ní boty,“
uvedla Gabriela Štěpánková z organizace NaZemi. Výstava veřejnost rovněž upozorňuje na souvislosti a důsledky našeho nákupního chování, a co můžeme změnit my jako spotřebitelé nebo firmy. Pokud na výstavu zavítají skupiny školáků či například skautské oddíly, mohou si předem stáhnout od organizace NaZemi metodiku, pomocí níž se o tématu interaktivní formou dozví více.

V České Skalici výstavu chystá Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., které různé osvětové akce pro veřejnost pořádá již 14 let. Tradiční environmentální témata se v posledních letech rozšiřují i o ta sociální a globální, která ukazují souvislosti našeho jednání se životem lidí na opačném konci světa.

„V roce 2014 bylo na celém světě vyrobeno více než 24 miliard párů bot. Celkem 88 % světové produkce přitom pochází z Asie. Pro obuvnický průmysl jsou typické extrémně nízké mzdy a dlouhé nucené přesčasy, jakož i dětská práce. Dělníci a dělnice pracují v nebezpečných pracovních podmínkách. Hrozí jim vyšší riziko rakoviny, mají dýchací potíže a trpí onemocněními kůže, častá jsou i zranění,“ uvedl Petr Mareš, který v NaZemi vede kampaň „Obuj se do toho“ (www.obujsedotoho.cz) za lepší pracovní podmínky v obuvnickém průmyslu.

Výstava na stromech se koná již druhým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Loňský ročník se věnoval podmínkám pěstitelů kávy v Guatemale a Mexiku. Příští rok mají pořadatelé z NaZemi v plánu zaměřit výstavu na pracovní podmínky pěstitelů banánů z Panamy a Kostariky.

Seznam míst a více informací o akci najdete na www.vystavanastromech.cz či na facebooku.

Kontakty:

Terezie Netrestová – místní organizátorka výstavy, terezie.netrestova@centrumrozvoje.eu, tel.: 733 538 500

Gabriela Štěpánková – koordinátorka Výstavy na stromech, NaZemi, gabriela.stepankova@nazemi.cz, tel.: +420 776 226 691

Doplňující informace:

Důstojná práce je taková práce, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a jsou při ní chráněna práva pracovníků. Ti za ni dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy, jako je například dětská práce, utlačování ženských práv atd.

Odpovědnost firem

V roce 2011 byly schváleny Obecné zásady OSN pro oblast byznysu a lidských práv a očekává se jejich implementace na národní úrovni většiny členských zemí. Podle těchto zásad jsou firmy odpovědné za pracovní podmínky v rámci celého dodavatelského řetězce, přestože většinu dodavatelských továren již nevlastní. Firmy by se měly k vlastní odpovědnosti postavit čelem. Jedním z prvních kroků ke skutečné odpovědnosti je transparentnost dodavatelského řetězce. Spotřebitelé by měli mít možnost zjistit, kde a za jakých podmínek jsou produkty, které nakupují vyráběny. Nedostatek transparentnosti je také v přímém rozporu se zásadami OSN pro ochranu spotřebitele, které potvrzují právo spotřebitelů být informovaní o produktech, jež nakupují.

Role spotřebitelů

Jako spotřebitelé a spotřebitelky můžeme ke změně přispět naším zájmem o pracovní podmínky výroby a požadavkem na etické produkty. Aktivně se lze zapojit do kampaní nevládních organizací, jako je například kampaň za změnu podmínek v obuvnickém průmyslu Change Your Shoes. V ČR ji pod názvem Obuj se do toho (www.obujsedotoho.cz) realizuje organizace NaZemi (www.nazemi.cz). Kampaň podpořila i herečka Anna Polívková natočením klipu „Prožila šok při nákupu bot“ (facebook.com/obujsedotoho).

O kampani Change Your Shoes (Obuj se do toho)

Change Your Shoes a její česká sesterská kampaň Obuj se do toho jsou iniciativou za etický, udržitelný a transparentní dodavatelský řetězec v obuvnickém průmyslu. Aktivizuje spotřebitele k tomu, aby požadovali lepší pracovní podmínky pro ty, kteří vyrábějí naše kožené i jiné boty. Provádí výzkumy pracovních a environmentálních podmínek v kožedělném a obuvnickém průmyslu a na základě těchto zjištění rozvíjí dialog s občany EU, politiky a obuvnickými značkami. Taktéž spolupracuje s odbory a organizacemi zabývajícími se pracovními právy a podporuje jejich snahu o lepší pracovní podmínky v zemích, kde se boty vyrábí. V kampani Change Your Shoes spolupracuje 15 evropských a 3 asijské organizace.Jazykové verze


Vyhledávání