Cesta: Aktuality / Pokračuje archeologický výzkum v centru města


Pokračuje archeologický výzkum v centru města

Archeologické práce na Husově náměstí budou pokračovat zřejmě ještě začátkem října. Již dříve jsme vás informovali v denním tisku a na internetu, že se zde podařilo odkrýt velmi zachovalou dlažbu. Nyní upravíme její dataci, patrně se jedná o dlažbu z začátku 16. století.

„Pod dlažbou se objevilo několik zahloubených objektů a kůlových jamek, které se zde vyskytují ve dvou řadách. Jedná se o pozůstatky nějaké nadzemní stavby. Uvedená objekty lze datovat do období vrcholného středověku až raného novověku“, prohlásil archeolog Regionálního muzea v Náchodě Mgr. Jan Košťál. „V dlažbě jsou ještě patrné vyjeté koleje, které potvrzují, že cesta vedla kdysi jinudy“, dodal historik. Sto-py cesty totiž směřují do rohu náměstí směrem k proluce po někdejším Novákově pekařství a k dnešnímu kadeřnictví ve východní části prostranství.

Kopáči zde našli řadu zajímavých artefaktů. „Keramické nálezy pocházejí z 16., 17. a 18. století. V postupce chybí jen 19. století, kdy zřejmě staré kameny překryla novější dlažba.

Mezi další cenné objevy lze bezesporu zařadit studnu, která je zhruba v průsečíku odbočky z ulice Legionářská a silnice ze Zelené ulice. Je to mohutná kamenná studna o průměru dvou metrů z poloviny 15. století. Jde o větší studnu, než bývalo zvykem. Aktuálně je odkryta zhruba polovina skruže. V dalších dnech chtějí odkrýt celý půdorys studny. Její obsah by nepochybně přinesl řadu zajímavých nálezů, ale s největší pravděpodobností nedojde k jejímu komplexnímu vykopání a prozkoumání. O postupu dalších prací rozhodne projektant Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, která je investorem opravy Zelené ulice ústící do Husova nám. O další průběhu budeme informovat.

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání