Cesta: Aktuality / Pietní vzpomínka na vojáky, kteří se nedožili Vánoc v roce 1866


Pietní vzpomínka na vojáky, kteří se nedožili Vánoc v roce 1866

Les Dubno byl svědkem krvavé bitvy u České Skalice 28. června 1866. Tomáš Vondryska z Komitétu 1866 zde v sobotu 22. prosince 2018 uspořádal malý vánoční pietní akt. Jeho účastníci se vydali na krátkou procházku lesem, aby zhlédli pomníky padlých vojáků, kteří se Vánoc před 152 lety nedožili.

Skupina asi patnácti osob včetně šesti vojáků v dobových uniformách se nejprve vydala na Bathildinu louku nedaleko dubenské hájovny. „Zde jsem v listopadu 2003 objevil hrob pruských vojáků, na které mě upozornil nález fragmentů vojenské výstroje a výzbroje. V blízkém okolí byly roztroušené pruské střely a mosazné knoflíky ze zbrojního kabátu. Nejvýznamnějším nálezem byla krytka ústí hlavně pruské jehlovky. Podle jejího značení jsem zjistil, že šlo o příslušníka Slezského střeleckého pluku číslo 37“, upřesnil Tomáš Vondryska.

Nakonec se objevily mělce zakryté kosterní pozůstatky. Kvůli nepříznivému počasí proběhl průzkum hrobu až na jaře 2004. Jelikož je dubenská bažantnice lužním lesem na bažinatých pozemcích, nebylo možné určit, kolik v místě leží vojáků. Voda totiž znemožnila další práci. Pravděpodobně se zde nacházejí ostatky dvou osob.

V roce 2018 pak místo označil pomníčkem s železným křížem v historizujícím stylu, doplněným textem v němčině. Podobný kříž se nachází také o pár desítek metrů blíž ke státní silnici, kde u železničního viaduktu odpočívá Franz Hoffmann, který padl dva dny po svých devatenáctých narozeninách.

Vycházku zakončila návštěva pomníku Spícího lva, který prošel v letošním rozsáhlou obnovou. Je potřeba si připomínat hrůzy nejen prusko-rakouské války v roce 1866.

Text a foto Jan Holý

Text a foto Jan HolýJazykové verze


Vyhledávání