Cesta: Aktuality / Pečovatelská služba nabízí pomoc seniorům


Pečovatelská služba nabízí pomoc seniorům


Město Česká Skalice je zřizovatelem pečovatelské služby, která nabízí pomoc především seniorům. V roce 2012 ji nejčastěji využívali obyvatelé České Skalice nad 70 let věku. Umožňuje jim, aby mohli zůstávat ve svém přirozeném prostředí, svých domácnostech, mezi sobě blízkými, i když už jim narůstající obtíže spojené s věkem a zhoršujícím se zdravotním stavem přinášejí v každodenním životě mnohá úskalí.

V souladu s tímto nabízíme pomoc v oblasti zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, jako jsou pomoc při oblékání či podávání stravy, pomoc při osobní hygieně, obstarávání domácnosti, případně formou doprovodu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Pečovatelská služba svou péči poskytuje především v domácnostech uživatelů. V případě nabízené pomoci při koupání máme k dispozici středisko osobní hygieny v prostorách penzionu Olga, kam zajistíme i dopravu uživatelů, kteří o tuto službu mají zájem. Koupelna je vybavena vanou pro imobilní občany a proškolený personál zajistí bezproblémový průběh tohoto úkonu.

V roce 2012 byla z nabídky využívána především možnost dodání obědů, kdy v průběhu roku pečovatelská služba českoskalickým seniorům rozvozila přes 7 tisíc obědů.  Třemi pracovnicemi pečovatelské služby bylo dále vykonáno 600 návštěv domácností v rámci výkonu jiné z nabízených služeb.

V případě zájmu o více informací k této službě pro Vás nebo pro Vaše blízké, nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 734 255 074, případně přijít osobně do Penzionu Olga. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Bc. Bohumila Bejrová, vedoucí pečovatelské služby


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání