Cesta: Aktuality / Osud uzavřené cesty ratibořickou Bažantnicí je nejistý


Osud uzavřené cesty ratibořickou Bažantnicí je nejistý

Česká Skalice, Babiččino údolí – Starosta města Česká Skalice Martin Staněk jednal v úterý 1. března se zástupci státního podniku Lesy České republiky o osudu padajících skal v ratibořické Bažantnici. Již dříve jsme vás informovali o pádu skalního masivu, který přehradil cestu. Ta je v současné době uzavřená kvůli bezpečnosti návštěvníků, protože hrozí další sesuvy.

„Na obou koncích Bažantnice jsme instalovali zákaz vstupu a celý nebezpečný úsek jsme obehnali výstražnou páskou s nápisy zákaz vstupu,“ uvedl Pavel Včeliš, velitel Městské policie Česká Skalice. „Situaci budeme nadále monitorovat“, prohlásil velitel strážníků.

„Místo označila městská policie z České Skalice výstražnou páskou. S městem dojednáváme další postup. Necháme zpracovat odborný posudek a do konce března bychom měli mít jasno, jak zajistíme skalní stěnu a bezpečnost návštěvníků,“ uvedl  lesní správce z podniku Lesy ČR Jiří Mička. Záměr projednali zástupci Lesů ČR také s Agenturou ochrany přírody a krajiny, konkrétně s oddělením Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. „O dalším postupu budeme návštěvníky i obyvatele města informovat v místním tisku. Vysvětlující tabuli umístíme i na lesní cestu, kde hrozí sesuv kamenů,“ dodal lesní správce Mička.

Podle litery zákona se jedná se o lesní cestu, kde je vstup na vlastní nebezpečí. Stezka je součástí pozemku určeného k plnění funkce lesa. Jiří Mička, lesní správce LČR tvrdí: „Nejedná se o lesní cestu, která by měla pro LČR hospodářský význam, natož o veřejnou komunikaci“.

Skála, cesta i lesní porost jsou majetkem státního podniku Lesy České republiky. „Tato lesní cesta má funkci hlavně rekreační, turistickou. Proto by se mělo uvažovat i o možném podílu města!“, prohlásil Jiří Mička. To potvrzuje i starosta Martin Staněk: „Ano, Lesy po nás chtějí finanční spoluúčast města na asanaci skal, pokud budeme trvat na zachování cesty přímo pod opukovou stěnou“. Ve hře totiž je možná varianta uzavření cesty Bažantnicí pod skalami a vybudování pěšiny za vodním kanálem na kraji louky. Tyto pozemky ale nepatří Lesům ČR.

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání