Cesta: Aktuality / Oprava lávky v Podskalní ulici začíná


Oprava lávky v Podskalní ulici začíná

V přímé návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo na celkovou opravu lávky v Podskalní ulici bude v příštím týdnu zahájena její oprava. Opravu zajistí zhotovitel Ing. Pavel Landsperský, technický dozor zajišťuje Ing. Ivan Paulus a autorský dozor autorizovaného inženýra pro mostní stavby pan Jan Hofman.

Práce na celkové opravě lávky začnou v úterý 6. března a měly by být dokončeny do 30. června 2018. Většina prací bude provedena při částečném omezení provozu lávky, takže lávku bude možné využít k přecházení. Úplná uzavírka lávky bez možnosti přechodu je zhotovitelem plánována v termínu od 19. března do 8. dubna 2018. V této době bude prováděna výměna nosných trámů, pochozích prken, oprava vazby a s tím spojené impregnace a nátěry. Následně by měla být lávka opět s částečným omezením k dispozici pro přecházení.

Respektujte prosím značení a pokyny spojené s touto stavbou. Přes nastalé komplikace musíme zdůraznit, že bezpečnost je pro nás na prvním místě a proto je opravu nutné provést bezodkladně.

Text: Miroslav Novák, tajemník MěÚ
Foto: Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání