Cesta: Aktuality / Omezení otevírací doby pohostinských zařízení


Omezení otevírací doby pohostinských zařízení

Omezení otevírací doby pohostinských zařízeníNa základě usnesení zastupitelstva města ze dne 19.12.2016 vydalo město Česká Skalice Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností. Předmětem úpravy vyhlášky je regulace provozní doby pohostinství na celém území města včetně místních částí. Regulace se týká pouze dnů, po kterých nenásleduje tzv. den pracovního klidu, tedy všech dnů, po kterých následuje den pracovní.


V těchto dnech bude regulována provozní doba hostinských a obdobným provozoven tak, že bude moci začínat nejdříve v 6:00 hodin a končit nejpozději v 1:00 hod. V ostatních dnech provozní doba regulována nebude. Účinnost vyhlášky byla stanovena od 1.4.2017 a to s ohledem na potřebu adaptace dotčených provozoven na tuto právní úpravu.

Vyhláška je v příloze níže.

Text: Mgr. Karel Huneš, právník MěÚ Česká Skalice
Ilustrační grafika: Jan Holý

Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání