Cesta: Aktuality / Ohlédnutí za prvním adventním koncertem 2.12.2018


Ohlédnutí za prvním adventním koncertem 2.12.2018

Na první neděli adventní se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici – České Skalici odehrála velká hudební slavnost s nevelkým hudebním tělesem Piccolo coro & Piccola orchestra Marka Valáška.

MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D. (*1969) vystudoval dirigování na hudební fakultě pražské AMU a na Pedagogické fakultě UK absolvoval obory hudební výchova –sbormistrovství, na Týnské škole v Praze pak obor regenschori.

Marek Valášek již za svého studia dosáhl četných ocenění a výborných výsledků při uvádění náročných partitur operních děl. Začínal spoluprací s Městským divadlem v Ústí nad Labem při realizaci opery Hry o Marii Bohuslava Martinů. Tato spolupráce přešla v angažmá.

Marek Valášek získal i prestižní ocenění na festivalu Mladé pódium 2002, pravidelně spolupracuje s Filharmonií Hradec Králové, je zván k vedení sbormistrovských kurzů i k účasti na vedení škol sborového zpěvu, ať už s liturgickým nebo světským zaměřením. Měl jsem tu čest zúčastnit se dvou takových setkání z nichž jedno se také zabývalo hudbou Bohuslava Martinů, od kterého jsme měli možnost uslyšet na českoskalickém koncertu dvě z cyklu adventních Písní o Marii – totiž Sen a Snídání Panny Marie.

Marek Valášek dal vzniknout mimořádnému hudebnímu tělesu, v němž dále rozvíjí i s některými ze svých bývalých studentů to krásné, s čím se při provozování hudby setkávali, třeba právě i v rámci studií. Takové hudební těleso má nejlepší východiska pro to, aby se stalo kompaktním a fungujícím organizmem, který společné prožívání krásného předává živě svým posluchačům. Z tohoto podhoubí vyrůstá i skladatelská práce bývalých členů souboru, skladatelů Veroniky Kopecké a Petra Koronthály, napsaná právě přímo pro tento soubor. Jejich skladby na mé srdce muzikanta hluboce zapůsobily a prokázaly tak, že se Marek Valášek po nastoupené cestě se svým Piccolo coro & Piccola orchestra pohybuje správným směrem.

Text Karel Vik
Foto Petr Tuček


Jazykové verze


Vyhledávání