Cesta: Aktuality / Ohlédnutí za Posvícením


Ohlédnutí za Posvícením

„To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle…“, tak zpívali v neděli 21. září 2014 členové folklórního souboru Barunka, Michael Pospíšil a jejich hosté z Čech i Polska a všichni návštěvníci Posvícení, které uzavíralo celoroční projekt Prameny. Stejně jako minulým akcím předcházely tomuto dni tvořivé dílny: taneční, hudebně-pěvecké, výtvarné i dramatické. Přibyl nový zpěvníček „Písničky o posvicení“.

Slavnost byla zahájena dožínkovou mší v plném kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici. Účastníci se pak za zpěvu písní z barokních kancionálů vydali Bažantnicí procesím do Rudrova mlýna v Ratibořicích. Kromě zpěvu a nových bujarých tanců posvícenských písní mohli návštěvníci shlédnout obřadní zvyk Tlučení kohouta. Také jejich mlsné jazýčky byly potěšeny. Českoskalické i přespolní paňmámy jim nabídly k ochutnání své nejlepší posvícenské koláče.

Projekt Prameny slavnostně uzavřel starosta města Česká Skalice společně s Babičkou ve svátečním dobovém kroji. A tak mohli všichni společně zapět: „Už je to uděláno, už je to hotovo, koláče sou napečený a věnce sou uvitý!“

Akci pořádal Folklorní soubor Barunka, o. s., Česká Skalice ve spolupráci se SVČ Bájo Česká Skalice, městem Česká Skalice, místní římskokatolickou farností a Správou státního zámku Ratibořice v rámci projektu PRAMENY. 

Text Věra Zítková, foto Hynek Šnajdar

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu GlacensisJazykové verze


Vyhledávání