Cesta: Aktuality / Ohlédnutí za oslavami stoleté republiky


Ohlédnutí za oslavami stoleté republiky

Oslavili jsme 100 let od vzniku republiky. Hlavní program oslav byl naplánován na neděli 28. října, kdy vše začalo slavnostní mší v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Odtud se účastníci později přesunuli k pomníku legionářů na třídě T. G. Masaryka. Zde se uskutečnil pietní akt. Čestnou stráž u sochy drželi vojáci v dobových uniformách československých legionářů. Květiny k pomníku položili zástupci vedení města, zdejšího Sokola a Klubu českých turistů (ten oslaví sto let trvání příští rok).

Poté se přítomní odebrali k návštěvě výstavy stovky historických pohlednic a fotografií Česká Skalice před 100 lety, která přibližuje život ve městě od konce 19. století zhruba do roku 1930. Symbolicky je vystaveno sto snímků.

Potom následoval další přesun ke zdejší sokolovně, kde bylo připravené sázení pamětních stromů. Prostranství před svatostánkem Sokolů tak v budoucnu zchladí příjemným stínem dvojice buků červenolistých. Jeden strom je věnovaný 100. výročí republiky a druhý připomíná 150. výročí založení Sokola Česká Skalice. Při sázení stromů mohl každý přítomný přidat ruku k dílu a řada lidí toho také využila.

V přízemí sokolovny byl pro zkřehlé návštěvníky připraven horký čaj nebo káva. Také zde zazpíval některé národní písně ženský pěvecký sbor Pěnice z České Skalice. Ke slyšení tak byla třeba "Ta naše písnička česká", "Po starých zámeckých schodech" nebo prvorepublikový šlágr z filmu Kristián, známá píseň "Jen pro ten dnešní den". 

Ke zdárnému průběhu oslav organizovaných městem a Sokolem přispěla také důstojná účast veřejnosti na všech zastaveních. Zúčastnili se pamětníci i mladí skauti nebo sokolové.

Počasí bohužel nedělní oslavě příliš nepřálo. Nejen vysazení lípy na zelené ploše u křižovatky třídy T. G. Masaryka a 28. října pokazil nepříjemný vítr a déšť. Tuto dílčí akci zorganizoval Petr Fejfar se svými přáteli za podpory města Česká Skalice.

Další program oslav budou navazovat ještě v listopadu

Text Jan Holý, foto Petr Tuček


Jazykové verze


Vyhledávání