Cesta: Aktuality / Ohlédnutí za koncerty Novoměstské filharmonie a brněnského sboru OctOpus Vocalis


Ohlédnutí za koncerty Novoměstské filharmonie a brněnského sboru OctOpus Vocalis

Zveřejňujeme velké ohlednutí Evy Podhrázské za úspěšnými koncerty Novoměstské filharmonie, která vystoupila tradičně v českoskalické sokolovně 22. listopadu 2015. Dále autorka P. Dostálová popisuje výtečný adventní koncert brněnského pěveckého sboru OctOpus Vocalis, který se uskutečnil v maloskalickém kostele v neděli 6. prosince 2015. Za těmito koncerty stojí parta lidí v čele s neúnavným organizátorem Janem Vlčkem, který spolu s Magdou Bečičkovou a Lubomírem Adamů v závěrečné části tohoto velkého ohlédnutí mapuje celou letošní koncertní sezonu v České Skalici. Tento ročník byl již sedmnáctý. Pořadatelé těchto koncertů si zaslouží velký obdiv a poděkování.

Jan Holý, redaktor Českoskalického zpravodaje

Advent zavítal do České Skalice

V dnešní, hodně uspěchané a konzumní době, kdy pomalu od konce října slyšíme v obchodech vánoční koledy, není vůbec snadné v adventním čase připravit kvalitní a opravdu adventní koncert. O jednu takovou výjimku se postaral brněnský soubor OctOpus Vocalis s uměleckým vedoucím Martinem Franzem. Dramaturgie i režie tohoto koncertu byly pečlivě a citlivě připravené. A když k tomu interpreti přidali krásné pěvecké výkony, pak mohli být ti, kteří na tento koncert přišli, opravdu spokojeni.

Krásné duchovní skladby vybízely posluchače k zamyšlení. Po úvodní skladbě barokního anglického skladatele Henry Purcella „Hear my prayer, O Lord“, následovaly v potemnělém, pouze několika svícemi osvětleném prostoru kostela další skladby z období renesance od Antoina Brumela (Francie), Handla-Galluse (Slovinsko) a od autorů z 20. století Knuta Nystedta (Norsko), Ralph Vaughan Williams (Anglie), Jana Nováka „Gloria z Missa Philadelphiae“. OctOpus Vocalis rovněž výborně provedl i skladbu svého uměleckého vedoucího a dirigenta v jedné osobě, Martina France „Sanctus et benedictus“ z „Messa Brevis“. Krásně pak vyplnilo prostory kostela Nanebevzetí Panny Marie, zahalené přítmím i „Agnus Dei“ od Giovanni Pierluigi da Palestrina (Anglie).

Atmosféru koncertu umocnilo i krátké zamyšlení Petra Asszonyi, kazatele Církve bratrské, v němž se dotkl i aktuálního duchovního a hodnotového stavu ve společnosti. Po mluveném slovu zazněly čtyři části z „Four motets in memory of Maurice Durufle“ (Ubi caritas et amor, Tota pulchra es, Tu es Petrus a Tantum ergo) od litevského skladatele Vytautase Miškinise.

Na samý závěr, již za mírného osvětlení chrámového prostoru, připojil OctOpus nepříliš známé, decentní lidové koledy „Padá rosa studená“, „Coventry Carol“, „Joy to the World“ a „Jesu Parvule“.

Odcházela jsem z maloskalického kostela naplněna hezkým pocitem, že přeci jen je možné se v adventní době zastavit, vnitřně se zamyslet a přitom být naplněn krásnem. OctOpus Vocalis dokázali plně využít velmi dobrou akustiku maloskalického kostela a profesionálním provedením děl potěšit posluchače.

Jen jedna věc by šla krásnému koncertu vytknout. Prožitek by mohl po jednotlivých skladbách více „v duši“ doznít, kdyby potlesk zazněl až na samém konci koncertu. Na druhou stranu výkony interpretů k okamžitému vyjádření emocí přímo vybízely.

Text: Eva Podhrázská

Foto: Petr Vlček a Josef Kašpar


 

Invaze nadpřirozených bytostí v České Skalici

Českoskalická sokolovna přivítala v neděli 22.11. Novoměstskou filharmonii pod vedením MgA. Jaroslava Rybáčka. Hudební těleso, působící při Základní umělecké škole B. Smetany v Novém Městě nad Metují, které je českoskalickému publiku již dobře známé, se během své existence zúčastnilo řady mezinárodních soutěží a přehlídek, vždy s vynikajícím výsledkem.

Koncerty Novoměstské filharmonie jsou kromě precizního provedení skladeb osobité i svojí nevšední dramaturgií, většinou tematicky zaměřenou.

Tentokrát byla vybrána ze široké nabídky převážně romantické literatury díla s pohádkovou tematikou. Odtud podtitul koncertu „Nadpřirozené bytosti v hudbě".

V úvodu jsme vyslechli část suity „Peer Gynt“ od E. Griega s názvem „V jeskyni krále hor“ a Čajkovského „Tanec cukrové víly“ z baletu „Louskáček“, kde vysokou kulturu tanečního projevu v choreografii Veroniky Dlouhé prokázala při tanci na špičkách křehká sólistka Michaela Volfová.

Velkým výrazovým kontrastem bylo provedení „Tance kostlivců“ francouzského skladatele C. SaintSaëns, kde sólový part velmi působivě přednesl koncertní mistr NoFi Matěj Dostál. Následnou působivou recitací básně K. J. Erbena „Polednice“ navodila Lucie Schneiderová dramatickou atmosféru pro hudební provedení stejnojmenné symfonické básně A. Dvořáka.

Díky propracovanému výrazovému provedení si vnímaví posluchači přímo představili děj Erbenovy balady, která Dvořáka ke kompozici inspirovala.

V árii „Rusalky“ z Dvořákovy opery za orchestrálního doprovodu zazářila mladá opočenská zpěvačka Eliška Tomeňuková. Náročný úkol zvládla na vysoké úrovni a právem si zasloužila dlouhé ovace.

Při poslechu ostatních děl, ať už orchestrálního provedení Musorgského „Baby Jagy“ z cyklu „Obrázky z výstavy“ či Lisztova „Inferna“ z „Dantovské symfonie“, nám šel doslova „mráz po zádech“.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se na tak krásném večeru jakkoli podíleli a popřát všem hodně inspirace k dalším setkáváním s krásnou hudbou.

Text: P. Dostálová
Foto: Petr Tuček

 Malé ohlédnutí za koncertním rokem 2015

Vpravdě výjimečným Adventním koncertem brněnského OctOpus Vocalis se uzavřela naše 17. českoskalická koncertní sezóna. Představili se v ní další mladí, nadaní interpreti a interpretky „Študáci 2015“ z Hudební katedry Univerzity Hradec Králové se svými profesory, hradecký mužský vokální soubor Gentlemen Singers, ženský soubor ALITEA z Kyjeva se zajímavým a výborným podáním pravoslavných zpěvů, Novoměstská filharmonie (NoFi) s dirigentem Jaroslavem Rybáčkem a jejími sólisty (balet, housle, zpěv) s náročnými, ale výborně zvládnutými skladbami v „Nadpřirozených bytostech v hudbě“. Na závěr sezony vystoupil již jmenovaný výtečný brněnský soubor OctOpus Vocalis.

Všechny uvedené koncerty, které se podle ohlasů posluchačů opět vyznačovaly velmi vysokou úrovní, by se nemohly uskutečnit bez finanční pomoci českoskalických podnikatelů, města Česká Skalice a bez veliké a nezištné pomoci mnoha lidí.

DĚKUJEME za

1) Finanční podporu: městu Česká Skalice, Zdeňkovi a Vladimíru Křičkovým, Jiřímu Hartmanovi ELEKTRO, manželům Vojtěchovým SLNAVA, elektroservis s.r.o., Milanu Bekrovi ELBEK, Ing. Luboši Hlaváčkovi STAVIS, členům naší českoskalické organizace KDU ČSL a lidem z římskokatolické farnosti a jejich rodinám.

2) Obětavou nezištnou pomoc s organizací, přípravou a zajištěním koncertů: Ing. Karlu Vikovi, Pavlu Svobodovi, europoslanci za KDU-ČSL, faráři Václavu Hegrovi, kazateli Petru Asszonyi a vám všem „bezejmenným“ z Církve bratrské, římskokatolické a dalším lidem.

3) Vstřícný přístup při technickém zajištění koncertů manželům Vydlákovým, Kašparovým, Petrům Tučkovi a Vlčkovi, TJ Sokol Česká Skalice, ČZS v České Skalici, Petru Škrdlovi z divadelního souboru Maska, Muzeu Boženy Němcové, firmě BN International, s.r.o. Česká Skalice (dříve Platex), Uměleckoprůmyslovému museu – Muzeu textilu Česká Skalice, paní Zdeně Skořepové, SDH Česká Skalice a Technickým službám města.

4) Mediálním podporu Rádiu PROGLAS, Náchodskému deníku, Janu Holému, referentu kultury a sportu na MěÚ, paní Janě a Luciáši.

Děkujeme a prosíme, zachovejte nám přízeň i v novém roce, ve kterém bychom vám rádi připravily 4 koncerty (Jarní „Študáci 2016“, věnovaný maminkám a ženám, letní zahraničních sborů, účastníků IFAS 2016, podzimní NoFi a adventní koncert).

Všem posluchačům a čtenářům přejeme v novém roce hodně zdraví a požehnaný rok 2016.

Text: Magda Bečičková, Lubomír Adamů a Jan Vlček


Jazykové verze


Vyhledávání