Cesta: Aktuality / Ohlédnutí za koncertním rokem 2012


Ohlédnutí za koncertním rokem 2012

V uplynulém roce se uzavřela 14. českoskalická koncertní sezóna, kterou jsme organizovali a v níž se nám podařilo představit posluchačům další mladé, nadané interprety – hradecké Študáky na Jarním koncertu, zahraniční akademické sbory, komorní sbor Lauda z ruského St. Peterburgu, sbor Vysoké školy technické v Rize Mits z Lotyšska a Vokální ansámbl Jazz Transit z americké Iowy. Mezi koncerty jsme si stačili „odskočit“ na Bathildinu louku (na snímku vlevo nahoře) a pomohli tak Přírodní rezervaci Dubno. Zde jsme se doslova a do písmene zapotili. Louku se podařilo k plné spokojenosti Agentury ochrany přírody a krajiny posíct a travní hmotu včas odklidit.

A již zde byl mimořádný podzimní koncert „Drama v hudbě“ na němž vystoupila Novoměstská filharmonie (na snímku vpravo nahoře) z Nového Města nad Metují. A právě dramatická hudba umožnila představit posluchačům nejen více než 50členný orchestr úspěšně vedený Jaroslavem Rybáčkem, ale i taneční obor rovněž ze Základní umělecké školy Bedřicha Smetany z Nového Města nad Metují. Pobočka této ZUŠky se k našemu potěšení u nás v České Skalici úspěšně rozvíjí.

Závěr roku patřil smíšenému sboru studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Acant, který spolu tentokrát s Petrem Asszonyi, kazatelem Církve bratrské v České Skalici příjemně navodili adventní atmosféru na koncertě o první adventní neděli.

Všechny uvedené akce, které jsme organizovali, by se však nemohly uskutečnit bez nezištné pomoci mnoha lidí, včetně některých českoskalických podnikatelů, ať už se jednalo o pomoc fyzickou, finanční, nebo o výpomoc materiální. Veškeré pomoci si velice ceníme.

MOC DĚKUJEME: Za finanční podporu cyklu tří koncertů (jarní, IFAS, adventní) děkujeme panu Zdeňkovi Křičkovi, Jiřímu Hartmanovi – ELEKTRO, manželům Vojtěchovým – SLNAVA elektroservis s.r.o., Milanu Bekrovi – ELBEK, Josefu Navrátilovi – Voda-Plyn-Topení, Ing. Luboši Hlaváčkovi – STAVIS a Královéhradeckému kraji.

Děkujeme městu Česká Skalice za poskytnutí grantu na letní koncert a adventní koncert.

Za finanční podporu podzimního mimořádného koncertu patří dík Jiřímu Hartmanovi – ELEKTRO a členům místní KDU ČSL.

Za fyzickou pomoc děkujeme také. Na „Bathildě“ přiložili ruce k dílu lidé z českoskalického sdružení Volba pro město (vč. některých jejich městských zastupitelů), rodina Bienova z Chlumce nad Cidlinou, Jarda Tylš, Jarda Brát a Luboš Dušek za Zlíče, Jana Bašová, David Matějů, Jirka Vondráček z České Skalice.

Za velmi obětavou pomoc děkujeme všem koledníkům, jejich dospěláckému doprovodu zajišťujícímu charitativní Tříkrálovou sbírku.

Za vstřícný přístup při technickém zajištění koncertů děkujeme TJ Sokol Česká Skalice, Petru Škrdlovi z Divadelního souboru Maska, Muzeu Boženy Němcové, Uměleckoprůmyslovému museu – Muzeu textilu Česká Skalice, manželům Hauckovým ze Zlíče a školní restauraci Scolarest.

Technickým službám města děkujeme za rozvoz a svoz poutačů. Na „Bathildě“ vypomohl s technikou a koňskou silou pan Přibyl ze Zlíče.

Děkujeme za podporu našim mediálním partnerům koncertů Rádiu Proglas, Českému rozhlasu Hradec Králové a regionálnímu Náchodskému deníku.

Moc děkujeme za pomoc vám „bezejmenným“, kteří nám s organizací, přípravou a zajištěním koncertů jakkoliv nezištně pomáháte.

Za českoskalickou KDU ČSL děkujeme a přejeme všem lidem v novém roce především zdraví, lásku, štěstí, spokojenost, optimismus – zkrátka požehnaný rok 2013.

Text Jan Vlček, Magda Bečičková a Lubomír Adamů, foto Petr Tuček a Josef Kašpar


Jazykové verze


Vyhledávání