Cesta: Aktuality / O důstojný vstup do adventní doby se postarali Pražští pěvci a Marek Bárta


O důstojný vstup do adventní doby se postarali Pražští pěvci a Marek Bárta

V neděli 1. prosince 2013 jsme vstoupili do doby adventní. Je to čas radostného očekávání Pána, a tedy i období, kdy se má každé lidské srdce zastavit, zamyslet nad sebou. Ovšem nejen nad sebou, ale i nad vztahy mezi svými blízkými či vzdálenými lidmi, a též i nad směřováním našeho života.

Takové zastavení nebo zamyšlení měli možnost učinit posluchači na 1. adventním koncertu v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.

O tuto adventní atmosféru se přičinil komorní smíšený pěvecký sbor Pražští pěvci se sbormistryní Alžbětou Churáčkovou. Přednesli náročné skladby autorů mj. Antona Brucknera  Ave Maria, Sergeje Rachmaninova Bogoroditse děvo nebo Petra Iljiče Čajkovského Pridiitě poklonim sja.

První polovinu koncertu zakončil adventním zamyšlením farář Českobratrské církve evangelické Marek Bárta ze Šonova.

V druhé části svátečního večera zazpíval komorní sbor výběr z adventní mše Missa Veni, Domine od současného skladatele Jiřího Churáčka (*1960), který tyto části zároveň doprovodil na varhany. Následující skladby od G. F. Händela z oratoria Mesiáš a Francise Poulence Čtyři moteta pro dobu vánoční  (výběr) umocnily hudební zážitek, ke kterému přispěl svojí jedinečnou akustikou interiér našeho kostela.

Koncert byl organizován v úzké spolupráci českoskalické organizace KDÚ-ČSL a římskokatolické farnosti, za finanční podpory sponzorů a města Česká Skalice.

Text: manželé Kašparovi, foto: Petr Tuček


Jazykové verze


Vyhledávání