Cesta: Aktuality / Nový postup při stanovení cen nájemného v městských bytech


Nový postup při stanovení cen nájemného v městských bytech

Dne 31. prosince 2010 byla ukončena deregulace nájemného pro město Česká Skalice. Na základě cenové mapy cen nájemného, kterou uveřejnilo MMR České republiky a podle technického stavu a vybavení jednotlivých bytů, jsme vypracovali "Zásadu č. 03/2011" dále jen Zásada, která upravuje postup při stanovení cen nájemného v městských bytech. Tato Zásada stanovila tři skupiny cen nájemného městských bytů. Zatřídění do jednotlivých skupin provedla komise, kterou jmenoval tajemník města Česká Skalice.

  1. skupina - běžný byt se základním vybavením - 58,- Kč/1 m2/měsíc
  2. skupina - byt se sníženou kvalitou - 50,- Kč/1 m2/měsíc
  3. skupina byt se sníženou kvalitou od jehož základní ceny 50,-Kč/1 m2 se na základě posouzení jeho stavu může výše nájemného snížit o 3,6 či 9 %.         

Na základě těchto skutečností budou vypracovány a předloženy k podpisu nové nájemní smlouvy u nájemních vztahů uzavřených na dobu neurčitou, za výše uvedené ceny. Zvyšování cen nájemného je rozděleno do tří let 2012-2014, přičemž bude nájemné každý rok navýšeno o jednu třetinu vypočítanou z celkově navyšované částky.

Rozpis navýšení nájemného:

Skupina

Nájem k 31.12.2011

Nájem od 1.1.2012

Nájem od 1.1.2013

Nájem od 1.1.2014

1. skupina

43,22 Kč/m2

48,- Kč/m2

53,- Kč/m2

58,- Kč/m2

2. skupina

38,90 Kč/m2

42,- Kč/m2

46,- Kč/m2

50,- Kč/m2Jazykové verze


Vyhledávání