Cesta: Aktuality / Nové občanské průkazy


Nové občanské průkazy

Od 1. ledna 2012 jsou vydávány nové typy občanských průkazů. Žádosti budou přijímat jen úřady obcí s rozšířenou působností, novinkou je, že občan může zažádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností. (občané České Skalice mohou jet do Náchoda nebo do Jaroměře), kde rovněž bude nový OP vydán. Dosud vydané občanské průkazy není potřeba měnit, platí do data, které je na nich uvedeno.

Při podání žádosti o nový OP si budete moci vybrat standardní verzi průkazu se strojově čitelnými údaji (ta je zdarma) nebo variantu s kontaktním elektronickým čipem (za 500 Kč). Do čipu bude možné nahrát elektronický podpis.

Občanské průkazy už nebudou obsahovat údaje o manželovi/manželce, ani o dětech. Nepovinným údajem zůstává titul. K žádosti už nebudete předkládat fotografii, tu pořídí úředník – podobně jako již dříve u cestovních pasů.

Nahlásit ztrátu, odcizení, zničení či neplatný OP bude nadále možné na matrice Městského úřadu v České Skalici.

Velkou novinkou je, že od roku 2012 mohou o občanský průkaz požádat rodiče i pro děti mladší 15 let. Tento průkaz bude mít platnost 5 let a bude vydáván za poplatek 50 Kč. K žádosti se předkládá rodný list dítěte a rodné listy rodičů. Je nutná osobní přítomnost dítěte kvůli pořízení fotografie.

Praktické využití těchto dětských občanských průkazů bude všude, kde je potřeba doložit věk dítěte a při cestách po Evropské unii mohou nahradit cestovní pas. Od 26. června 2012 podle zákona musí mít dítě při cestě mimo republiku vlastní doklad – občanský průkaz nebo cestovní pas (nestačí, aby bylo zapsáno v cestovním pase rodičů).

Cestujete-li s dětmi mimo státy Evropské unie, doporučujeme pro dítě požádat o cestovní pas, protože oproti občanskému průkazu s cestovním pasem můžete cestovat po celém světě. Cestovní pas pro dítě platí 5 let a stojí 100 Kč. V roce 2012 už nebude potřeba předkládat osvědčení o státním občanství, ve většině případů postačí rodný list dítěte a rodné listy rodičů. Je nutná i osobní přítomnost dítěte kvůli pořízení fotografie.

 Jazykové verze


Vyhledávání