Cesta: Aktuality / Nová expozice exotického ptactva zpestří výstavu chovatelů


Nová expozice exotického ptactva zpestří výstavu chovatelů

Základní organizace Českého svazu chovatelů v České Skalici pořádá ve dnech 8. a 9. října tradiční podzimní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Letošní ročník je hned z několika důvodů výjimečný. Především se jedná o výstavu v roce 75. výročí založení tohoto chovatelského spolku.

Nová expozice exotického ptactva zpestří výstavu chovatelůNejvýznamnější událostí je vybudování samostatné expozice exotického ptactva, která je jedinou specializovanou výstavní prostorou tohoto druhu v okrese. Klecový soubor byl zhotoven svépomocí a hlavní zásluhu na jeho vzniku mají členové organizace přítel Brokuta a Mádr, na výrobě pak hlavně přítel Valcl a na instalaci a modernizaci výstavních prostor přítel Horký, Macháček, Hofman a řada dalších členů spolku.

Dále organizace zakoupila starší klece pro drůbež a svépomocí provedla jejich opravu, modernizaci a nátěry. Tím vznikly důstojné prostory pro umístění většího množství vystavované drůbeže při pořádání okresních výstav.

Obě tyto akce bylo možné provést díky daru Královéhradeckého kraje  na výrobu klecového souboru. a rovněž díky dotaci města Česká Skalice na materiální vybavení spolku chovatelů.

Slavnostní otevření nových výstavních prostor se uskuteční v sobotu 8. října v 8 hodin v Jiráskově ulici u příležitosti zahájení podzimní výstavy za účasti zástupců města Česká Skalice, zástupce     Ústředního výboru a okresní organizace ČSCH a hostů z chovatelských spolků v okrese.

Tato výstava bude zároveň již 7. výstavou mladých chovatelů, kterou každoročně na podzim pořádáme pro seznámení veřejnosti s chovatelskými aktivitami mládeže a stává se tradicí.

Podzimní výstavu bude doprovázet řada doprovodných a prodejních akcí, na které srdečně zveme dospělé i malé návštěvníky.

Jaroslav Ošťádal


Jazykové verze


Vyhledávání