Cesta: Aktuality / Nová dopravní koncepce města Česká Skalice


Nová dopravní koncepce města Česká Skalice


Tato dopravní koncepce byla již v minulých letech navržena a doporučena Dopravní komisí Rady města Česká Skalice a poté schválena Radou a Zastupitelstvem města Česká Skalice. V letošním roce na základě přeřazení komunikace třídy T. G. Masaryka na místní, došlo ke schválení dopravní koncepce Dopravním Inspektorátem Policie ČR a MÚ Odborem dopravy a silničního hospodářství v Náchodě. Tento návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu byl Městským Úřadem v Náchodě oznámen veřejnou vyhláškou. Dopravní koncepce se skládá ze dvou částí.

 1) Omezení tonáže nákladních vozidel v centru města

 2) Zklidnění místní dopravy na místních komunikacích v lokalitách Kamenec a u pivovaru – (zóna 30 km s předností vozidel zprava)

V letošním roce se uskuteční realizace první části této koncepce a začátkem roku 2013 se zrealizuje další část. V této první části je cílem vymístit mezinárodní i vnitrostátní kamionovou dopravu z centra města, včetně nákladní dopravy (nad 3,5 t). Nákladní dopravu povolit pouze k nutné dopravní obsluze a zásobování. Tato změna umožní občanům České Skalice, klidnější a bezpečnější život v našem městě.

Pavel Včeliš, velitel Městské policie Česká Skalice


Jazykové verze


Vyhledávání