Cesta: Aktuality / Noc s Andersenem


Noc s Andersenem 2013

Městská knihovna a Domek uspořádali pro děti program k Noci s Andersenem, celostátní akci, kde se zapojilo velké množství knihoven, škol a organizací nejen naší republiky.  V knihovně se v pátek 5. dubna po půl sedmé večer sešlo 18 dětí. Připravený program jsme téměř nestihli, zbylo nám tedy na příště. Nejprve jsme si řekli pravidla dnešního večera, domkářky byly zaúkolovány funkcemi pro dnešní večer a přivítali jsme prvního hosta pana Martina Staňka. Následovalo připomenutí osobnosti Hanse Christiana Andersena s ukázkami z jeho knih. Dalšími našimi hosty byly spisovatelka Anna Birke – Semeráková a ilustrátorka Markéta Kejzlarová, autorky knihy Moudré pohádky vesmírných skřítků. Paní Birkeová nám poutavě povyprávěla o skřítcích a jejich typických znameních, které zaujaly děti i vzhledem ke své osobě. Ilustrátorka nakreslila všem dětem obrázek na přání. Jeden společný si necháme pro příští ročník Noci s Andersenem. Na oplátku představili naši čtenáři svou oblíbenou knihu a přečetli z ní krátkou ukázku. Příjemnou odměnou byly mlsoty od pana Staňka a domkářům poděkoval malým dárkem za vydařenou výstavu z činnosti DOMKu 2012 probíhající v únoru a březnu v Regionálním informačním centru. Součástí dnešního večera bylo seznámení dětí s možností členství v DOMKu, představili jsme kroniku a výstavu z činnosti. Posléze jsme se šli nadýchat vzduchu na zahradu knihovny, kde jsme loni vysazenému stromu Boženy Němcové společně zazpívali písničku. Program dále pokračoval ukázkami ze slovenských knih, čímž děti zjistily, že tomuto krásnému jazyku docela dobře rozumí. Nadešla pravá chvíle na soutěže, čehož se chopily domkářky s hrou „Uhodni, co jsi“. A dále jsme se stali porotci: v lednu 2013 proběhlo v rámci měsíčních soutěží v knihovně tzv. „Básničkování“. Jedenáct dětí složilo deset básní, domkářky nám je přednesly a hlasovali jsme. Prvním třem místům předáme malý dárek. To už nám ťukala půlnoc na dveře, děti si připravily pelíšky a začetly se do knih a časopisů. Na dobrou noc jsme si poslechli pohádku o Křemílkovi a Vochomůrkovi z gramodesky. Po chvilce špitání ti menší usnuli a zodpovědné domkářky splnily s knihovnicí jeden z bodů „…a budeme si povídat…“, nejen o činnosti klubu, ale i o kamarádství, lidech, životě. Ráno, než jsme se po osmé hodině rozešli, dostaly děti dárky zaslané hlavními organizátory z Uherského Hradiště.

Během víkendu snad bylo dospáno vše, o co děti připravila Noc s Andersenem. Zážitky by však měly vše vynahradit.  

 Jazykové verze


Vyhledávání