Cesta: Aktuality / Nejlepší med Českoskalicka 2016


Nejlepší med Českoskalicka 2016

Letos se uskutečnil již 2. ročník soutěže o nejlepší med Českoskalicka konaný za podpory města Česká Skalice a osobní účasti starosty města Bc. Martina Staňka, DiS. Hodnocení a vyhlášení výsledků se konalo v neděli 4. září 2016 odpoledne v prostorách zahrádkářské klubovny nedaleko splavu v Pivovarské ulici.

Podobně jako loni se letos sešlo 21 soutěžních vzorků medů od včelařů místní včelařské organizace ze sklizňového roku 2016. V letošním roce sdružuje Český svaz včelařů v České Skalici 80 včelařů s téměř 900 včelstvy v okolí našeho města. Převažovaly výrazně aromatické medy květové, dva vzorky byly medovicové a několik i pastovaných vzorků.

Po poutavé přednášce Evžena Báchora z Pardubic, známého včelařského odborníka a učitele včelařství, který seznámil přítomné s některými méně známými skutečnostmi proběhlo vyhodnocení výsledků z dílčích hodnocení jednotlivých návštěvníků. Nejlépe hodnoceným medem z hlediska chuťových vlastností se stal med dlouholetého včelaře Josefa Vojtase ze stanoviště v ratibořickém údolí.

Vedle věcné ceny od města Česká Skalice získal možnost označit celou vítěznou partii medu speciální etiketou s logem města Česká Skalice. Na druhém místě byly 2 vzorky - včelaře Jaroslava Kubánka a Rudolfa Vojtase. Pomyslná třetí příčka dle počtu dosažených hodnocení připadla vzorku chovatele Ing. Jiřího Valtery.

Poděkování patří všem, kdo se do soutěže zapojili a poskytli své vzorky pro porovnání s ostatními. Děkujeme rovněž za podporu města Česká Skalice a všem posluchačům, nejenom místním, ale i ze vzdálenějšího okolí, kteří se zúčastnili přednášky pana Báchora. Před závěrem akce proběhl prodej včelařských produktů, medu i medoviny a ovoce ze sadů Josefa Kubíčka.

Za ZO ČSV z.s. Ing. Jiří Valtera, www.zocsv-ceskaskalice.webnode.cz
úprava textu a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání