Cesta: Aktuality / Náchodský okresní archiv představí zajímavé dokumenty


Náchodský okresní archiv představí zajímavé dokumenty 

Náchodský okresní archivPůjde o dokumenty z období prusko-rakouské války 1866 na Náchodsku a k výročí Karla IV. Ve čtvrtek 9. června 2016 jsou všichni zájemci zváni do Státního okresního archivu, který sídlí v Náchodě na historické Brance, v Dobenínské ulici čp. 96, naproti autosalonu Dědek.

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se zde bude konat tradiční Den otevřených dveří. Pro letošní rok si náchodský okresní archiv připravil regionální téma Před 150 lety: prusko-rakouská válka 1866 na Náchodsku (podle archivních pramenů, uložených v SOkA Náchod) a zároveň si připomene i mezinárodní rok sedmistého výročí Karla IV. Mimořádně bude vystavena panovnická listina z r. 1348 pro Broumov, dále kroniky a další písemné a obrazové dokumenty z válečného roku 1866 na Náchodsku.

Na vaši návštěvu se těší archiváři, kteří vám podají zasvěcený výklad a zodpoví vaše případné dotazy. Otevřeno je ve čtvrtek v 8 – 17 hodin v badatelně archivu.

Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod PhDr. Jaroslav Čáp  


Jazykové verze


Vyhledávání