Cesta: Aktuality / Nabídka na pronájem bytu v České Skalici: Komenského 615


Nabídka na pronájem bytu v České Skalici

Nabídka na pronájem bytu v České Skalici: Komenského 615Město Česká Skalice vyhlašuje pravidla pro obsazení bytu č. 3 velikosti 1+1 bez snížené kvality, v č.p. 615, Komenského ul. v České Skalici.

Město Česká Skalice nabízí obsazení bytu v zrekonstruované budově v České Skalici, Komenského 615. Jedná se o byt č. 3, velikosti 1+1, bez snížené kvality, celkem 41,52 m2, který je situován v přízemí budovy. Podmínkou je nabídka na zaplacení nájemného dopředu do 31.3.2018 formou obálkové metody. Základní výše předplaceného nájemného byla stanovena na 61 000,-Kč. Možnost nastěhování je ihned po vyhlášení vítěze nabídek a to od 1.12.2015. Zájemcům umožníme prohlídku uvedeného bytu ve dnech 2.11. 2015 v době od15,00 do 16,00 hod. a 3.11. 2015 v době od 8,00 do 10,00 hod. po předchozí domluvě s pracovníky investic a správy majetku p. Ing. Kábrtovou nebo p. Kubovou , buď osobně na MěÚ v České Skalici, T. G. Masaryka 80, hala přízemí budovy nebo na tel. číslech 491 490 071-2 . Nabídky je možné podávat doporučeným dopisem nebo osobně na adresu : Město Česká Skalice, T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice a to do pondělí 9. listopadu 2015 do 13.00 hod. Obálku označte slovy „Nabídka na byt č. 3 v č.p. 615 – NEOTVÍRAT“. Podmínkou pro přijetí nabídky/obálky/ bude zaplacení peněžní kauce 10 000,- Kč. Kauce bude složena v pokladně Městského úřadu v den podání nabídky. Komise, stanovená radou města, provede vyhodnocení nabídek v pondělí dne 9. listopadu ve 13.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu, vchod „A“, 1. poschodí. Účastníci nabídkového řízení mohou být vyhodnocení přítomni. Přednost bude dána nejvyšší nabídce. Při rovnosti nabídky bude nájemce vybrán losem – výběr provede určená komise ihned po otevření obálek. Vítězný uchazeč musí nabídnutou cenu za nájem bytu uhradit před podpisem nájemní smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2015. Neúspěšným žadatelům budou složené kauce okamžitě po vyhodnocení nabídky vráceny.

Případné další informace Vám sdělí pracovníci odboru investic a správy majetku osobně nebo na tel. 491 490 071-2.

Specifikace bytu:

Byt č. 3: 1 + 1

Předsíň                                  4,72 m2

Koupelna                               4,40 m2

WC                                        1,44 m2

Kuchyň                                  5,09 m2

Obývací pokoj                     19,95 m2

Balkon                                   3,38 m2

Sklep                                     2,54 m2

 

Celkem                                41,52 m2

 

Ing. Jitka Kábrtová, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ilustrační foto domu, kde je nabízený byt: archiv MěÚ Česká Skalice

 Jazykové verze


Vyhledávání