Cesta: Aktuality / Na hradech a zámcích Královéhradecka a Pardubicka začíná sezóna.


Na hradech a zámcích Královéhradecka a Pardubicka začíná sezóna.

Návštěvníky čeká velikonoční výzdoba, kopyto klisny Zoedony, věrnostní program i nové trasy.

Sezóna 2016, která na většině objektů začíná na Velký pátek, tedy 25. března, se letos ponese v duchu oslav 700. výročí narození Otce vlasti Karla IV. Kromě akcí spojených s tímto panovníkem – a celým Lucemburským rodem – čekají návštěvníky také tematické prohlídky, prohlídky zaměřené na architekturu objektů, ale také doplnění prohlídkových tras či věrnostní program Klíč k památkám.

zámek RatibořiceOficiální datum zahájení sezóny je 25. března, ale řada objektů otevře již dříve. Velikonoční výzdobu zámku spolu s doprovodným programem si připravili na Hrádku u Nechanic, kde své první návštěvníky přivítali již 19. března. Velikonočně nazdobenou expozici si zde můžete prohlédnout až do pondělí 28. března, kdy součástí těchto zámeckých Velikonoc je také možnost nákupu suvenýrů či ochutnávka zámeckého likéru. Na Hrádku u Nechanic navíc letos nabízí tři prohlídkové okruhy, neboť od letošní sezony je možná samostatná prohlídka prvního patra zámku, přízemí, a nebo kombinace obou těchto tras. Na prázdniny je zde plánována Výstava Hrádek u Nechanic a 150. výročí bitvy u Sadové v roce 1866 - fotografie a dokumenty vztahující se k této události, k zámeckému areálu a k majitelům zdejšího panství, aktuálně doplněná o nové exponáty. Plánovány jsou také noční a kostýmované prohlídky, chystá se již 18. ročník hudebního festivalu Romantický Hrádek.

 

Ratibořicích zahajují sezónu 25. března a pouze do 28. března můžete navštívit jubilejní desátý ročník prodejní výstavy užitkové a dekorativní keramiky z dílny Petry Bláhové. Výstava doplněná nápaditými květinovými dekoracemi se bude konat v běžně nepřístupných prostorách barokních zámeckých sklepení. Milovníky květin potěší zámek v květnu, neboť bude doslova provoněn tisícem květů v rozmanitých aranžmá. Flóra nebude ale pouze v interiérech – návštěvníci Ratibořic se mohou na vlastní oči přesvědčit o výsledku regenerace zeleně v parku, která byla dokončena v září loňského roku. Stálicí jsou akce s oživenými postavami z Babičky, ale také divadelní představení, již 7. ročník Nocturna, rozšířené prohlídky zámku pro milovníky historie, nebo naopak zkrácené prohlídky pro ty, kteří spěchají. Na rok 2016 je také plánováno restaurování barokní sochy Panny Marie u mlýna a restaurování sousoší "Babička s vnoučaty". Nadále se bude pracovat na odstraňování škod po povodních z roku 2013, kde plánované zahájení stavebních prací je předběžně stanoveno na měsíce duben / květen. Tato akce se bude především zabývat odstraněním nánosů a celkovým vyčištěním koryta náhonu v délce cca 900 m, obnovou a zprovozněním všech bočních zavlažovacích stavidel z náhona včetně hlavního stavidla u Viktorčina splavu, obnovou všech 4 mostků přes náhon a kompletní obnovou vantroků a 3 vodních kol u mlýna a mandlu. Zároveň se připravují podklady pro zahájení generální opravy domu č. p. 10 v Babiččině údolí.

 

KnížeOttavio Piccolominibude 25. března odemykat náchodský zámek, prohlídky budou navíc zakončeny krátkým hudebním vystoupením. Právě v  Piccolominské expozici bude k vidění nově restaurovaná barokní sedací souprava (v pokoji Zátiší),  a protože loňské a předloňské mimořádné prohlídky půd byly návštěvníky velice oceňovány a vyhledávány, byla na půdách hlavních zámeckých budov instalována pochůzná lávka s bezpečnostním zábradlím, která umožní realizovat tyto vyhledávané prohlídky pravidelně, a to o hlavních prázdninách.   V plánu je také zpřístupnění kruchty a sakristie zámecké kaple a to při příležitosti Dnů evropského dědictví v září.  Správa zámku nezapomněla ani na dětské návštěvníky – letos prvně je v nabídce i speciální prohlídka pro žáky I. stupně základních škol „Vyprávění ze zámku a podzámčí“ -  děti se během prohlídky zábavnou formou seznámí s každodenním životem aristokratické rodiny i zámeckého služebnictva na počátku 19. století. Realizováno bude každou středu v měsících květnu a červnu. Ve stálé nabídce zůstávají prázdninové prohlídky pro děti.

 

Hospitál Kuks, jenž se v loňském roku těšil obrovskému zájmu návštěvníků po proběhlé stavební obnově, plánuje v letošní sezoně otevření bylinkářství na nádvoří hospitálu. Budou zde prodávat bylinné čaje, léčivé směsi a další rostlinné produkty, do budoucna se zvažuje i možnost posezení s nabídkou čajů a kávy. Kukské návštěvníky jistě potěší zahájení provozu (24. 3.) restaurace „Hospoda Na Sýpce“, neboť možnost teplého občerstvení zatím u Kuksu chyběla. Z novinek jsou zatím v jednání komentované prohlídky bylinkové zahrady, 2. dubna zde odstartuje první ročník maratonu – Zkus maraton Kuks, kdy je připravena i alternativa pro malé děti v bylinkové zahradě, na konci dubna zde proběhnou zahradnické trhy, v hlavní sezoně potom tradiční Hudební léto, vinobraní, divadlo a další. Kuks zahajuje sezonu již ve čtvrtek 24. března, což je vstřícný krok např. pro rodiny s dětmi, které mají prázdniny. Ohledně dalšího rozvoje a obnovy areálu se začíná sestavováním pracovní skupiny a utvoření koncepce obnovy areálu NKP Betléma v Novém lese u Kuksu, která by měla být předmětem řešení do let budoucích.

 

Opočenský zámek zahajuje sezonu velikonoční výzdobou prohlídkové trasy, a to na Velký pátek 25. března. O víkendu 16. – 17. dubna budou prohlídky rozšířeny o pánskou koupelnu, zbudovanou kolem roku 1912, jež sloužila pro osobní potřebu majitele panství, knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda. Stálicí v opočenském kulturním kalendáři jsou koncerty vážné hudby, červencové Svátky s růží, setkání sokolníků a další. Jednou ze stěžejních akcí je Hradozámecká noc opočenská (letos připadne na 27. 8.), která bývá pro svoji kvalitní režii vyprodána mnoho dní dopředu. Z důvodu stále probíhajícího restitučního sporu je zastavena stavební obnova jízdárny, hospodářského dvora a letohrádku – provádět se bude běžná údržba areálu (opravy střech a komínových těles, nátěry oken, údržba nádvoří, opravy technického zařízení parku) a údržba zeleně v parku.

 

Z hlediska větších stavebních obnov a oprav na objektech v Královéhradeckém kraji se bude pokračovat v těchto akcích, jež jsou financovány z fondu SMVS -  Správa Majetku ve Vlastnictví Státu (Ministerstvo financí ČR):

- SZ Náchod – sanace základových poměrů jižní terasy a rizalitu

- SZ Ratibořice – odstranění škod po povodních

- SZ Ratibořice – Babiččino údolí – generální oprava objektu č. p. 10

 a jako priority pro rok 2016 bylo určeno:

- SZ Hrádek u Nechanic – generální oprava fasád, II. etapa, přičemž s dokončením se počítá v průběhu roku 2017

 

Do 1. Výzvy projektu IROP je připravován projekt:

- SZ Náchod – revitalizace zámeckého kopce v Náchodě, s poetickým názvem "Zámecký kopec - srdce města Náchoda". V současné době v rámci vzájemné spolupráce NPÚ a města Náchoda se připravují finální podklady (samotná žádost o dotaci, projektová dokumentace a smlouva o spolupráci) pro podání žádosti o dotaci z Evropských fondů, kde nositelem dotace bude NPÚ, pod záštitou MMR a MK ČR a to konkrétně z 13. kolové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na revitalizaci vybraných památek se statutem národní kulturní památky k projektu "Zámecký kopec - srdce města Náchoda". Podání žádosti o dotaci směřuje NPÚ do první výzvy IROP, která byla vyhlášena MMR v listopadu 2015 a termín pro odevzdání je 31. 3. 2016. Záměrem projektu je revitalizace zámeckého kopce v podobě obnovení celého komunikačního systému v rámci kopce a jeho vyhlídkových míst včetně řešení zeleně jako celku (odstranění náletových dřevin, dřevin ve špatném technickém stavu), vyřešení všech dlouholetých problémů z hlediska technického (statika a stabilita svahu, odvodnění svahu) a zároveň projekt bude řešit zatraktivnění dané lokality z hlediska návštěvníků/turistů i místních občanů s předpokladem bližšího propojení NKP SZ Náchod a centra města Náchoda v podobě komentované prohlídky exteriérové expozice či jiných kulturně-společenských aktivit v podobě divadla, koncertů atd. Předpokládané finanční náklady této akce by se měli pohybovat okolo 123 mil. Kč s výhledem realizace po dobu 2-3 let. Po případném kladném vyhodnocení žádosti o dotaci, začne NPÚ neprodleně připravovat veškeré kroky k zahájení realizace a výběrů dodavatele s předpokladem zahájení realizace do konce roku 2016 nebo začátkem roku 2017.

 

 „ V loňském roce, tedy v sezóně 2015, jsme na královéhradeckých objektech přivítali celkem 345 970 návštěvníků, v roce 2014 200 438 (zcela uzavřen Kuks), o rok dříve 206 419 návštěvníků. Jsem si vědom, že rapidní nárůst zaznamenal Kuks, ale také zámek v Náchodě a v Ratibořicích. Budu moc rád, když tento trend zůstane. Domnívám se, že správy objektů i pracovníci ÚPS dělají maximum pro to, aby k nám návštěvníci nejenom přišli, ale aby se k nám i vraceli. Snažíme se o tvorbu kvalitních interiérových instalací, velký důraz je kladen na výběr průvodců, dbá se na úklid objektů, údržbu parků a zahrad. Jsem si ale vědom, že i správy našich objektů mají své hranice – máme skutečně pestrou nabídku kulturních akcí a je již velmi těžké vymyslet něco nového, neotřelého, neboť naši kasteláni se svými kolegy skutečně potí krev, aby byla nabídka pestrá, ale zároveň cenově dostupná, aby se zachoval genius loci daného místa a neustoupilo se podbízivosti. Naším velkým přítelem, anebo naopak nepřítelem, je počasí. To se projevilo na návštěvnosti pardubických objektů v naší správě (2015/181 567 návštěvníků při uzavřeném hradu Litice, 2014/196 473 návštěvníků, 2013/154 165 návštěvníků), neboť stěžejní akce třeba na Veselém Kopci vyšly právě na deštivé dny a návštěvnost tak klesla v řádu desítek tisíc osob“, komentuje přípravy na sezónu PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově.

 

Na hradech a zámcích ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově v Královéhradeckém kraji se nemění vstupné. V kraji Pardubickém dojde k úpravě vstupného na hradu Litice z původních 60 na 70Kč a na Veselém Kopci ze 70 na 90Kč. Důvodem ke změně je sjednocující politika vstupného napříč objekty NPÚ dle vybavenosti objektu mobiliářem, délkou prohlídkové trasy atp.

Na všech objektech ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově zůstává možnost sníženého vstupného pro dospělého návštěvníka, který se prokáže vstupenkou z roku 2016 ze ZOO Liberec, nebo ZOO Dvůr Králové nad Labem. Milovníci památek jistě ocení věrnostní program Klíč k památkám, kdy se návštěvníkům načítají kódy z navštívených objektů a šestý objekt mají potom držitelé Klíče zdarma. K tomuto programu byla v lednu zprovozněna aplikace, jež umožňuje snadné vyhledávání, prohlížení a orientaci v celém spektru památek spravovaných NPÚ, ale i dalších zapojených hradů, zámků, klášterů – více na www.klickpamatkam.cz

 

Novinkou jsou také nové webové stránky NPÚwww.npu.cz, které byly spuštěny v březnu. Vedle turistů a návštěvníků památek slouží také vlastníkům kulturních památek a obyvatelům památkově chráněných měst i iniciátorům aktivit usilujících o zachování kulturního dědictví a všem zájemcům o odborná témata památkové péče. Stránky budou v průběhu několika nadcházejících měsíců ještě doplňovány a upravovány a k novinkám, které přinášejí, bude vydána samostatná tisková zpráva.

 

Pardubicko:

Sezona 2016 na slatiňanském zámku proběhne především ve znamení příprav revitalizace zámeckého parku, při níž dojde mimo jiné k dlouho očekávané rekonstrukci dětského hospodářství a také k vybudování nového návštěvnického centra (projekt IROP, připravováno do I. výzvy pod názvem – „Slatiňany - šlechtická škola v přírodě“). Od dubna budou návštěvníkům přístupné renovované toalety. Na prohlídky zve správa zámku od 25. března a to rozšířenou nabídkou – těšit se můžete na speciální prohlídky hipologické expozice, která připomene slavné vítězství Karla Kinského ve Velké národní liverpoolské. Během prohlídky návštěvníci spatří vzácnou relikvii – kopyto klisny Zoedony, se kterou Kinský nejprestižnější světový dostih v březnu roku 1883 vyhrál. V průběhu roku budou nabízeny technické prohlídky (již v dubnu), v červenci nově floristická aranžmá na téma „Svatba v proměnách času“, koncerty, jarmark, ale také vánoční prohlídky s nabídkou prohlídek i na Štědrý den. Zámek Slatiňany je zařazen v projektu „Neobjevené památky“, je to tedy objekt, kde „ještě všichni nebyli“ a který nabízí intimitu a osobní přijetí.

 

Zámek v Litomyšli zahájil sezonu již 17. března, od 25. do 28. března je zde prohlídková trasa doplněna množstvím květinových aranžmá. Již v dubnu zde proběhnou „svatební dny“ pro ty, kteří plánují svůj velký den a právě na Litomyšli si mohou prohlédnout nabízené prostory ke svatebním obřadům, ale také šaty, doplňky apod. I letos nabídne Litomyšl zkrácené prohlídky či prohlídky kostýmované, koncerty, technické prohlídky a další. Do 2. Výzvy je připravován projekt IROP SZ Litomyšl – revitalizace památky UNESCO. Revitalizace bude obsahovat obnovu krovů, střešních plášťů, renesančních a raně barokních komínů. Druhou podstatnou částí je obnova sgrafitového pláště zámku. Součástí je mimo jiné i vznik nové „expozice“ v místnostech č. 319 – 323 vč. V rámci expozice bude instalována nejen sbírka hudebních nástrojů z Muzea české hudby, ale především vystavena část unikátní sbírky kulisových scén ze štětce Josefa Platzera, nejvýznamnějšího tvůrce kulisových scén pro česká a rakouská divadla z 2. poloviny 18. století. Takto autentický a rozsáhlý soubor není dochován nikde jinde v Evropě a dosud z něj návštěvníci mají možnost vidět jen několik kusů (6 zadních prospektů, 2 opony). Na obnovu tzv. panského dvora bude podán samostatný projekt.

 

Hrad Kunětická hora zve k návštěvě od 25. března, kdy první kulturní akcí zde bude 30. dubna let čarodějnic. I letos plánuje správa hradu tradiční střelecký den, dětský den, příjezd krále Vladislava Jagellonského, festival řemesel, ale také květnový festival malých pivovarů. Kunětická hora se bude ucházet o finanční prostředky z evropských fondů v rámci tzv. ITI projektů IROP. Cílem je kompletní revitalizace celého areálu, dokončení západního křídla hradu (bývalých prostor Jurkovičovy restaurace), opravy paláce, ale i okolí (fortifikace, zkvalitnění zázemí pro návštěvníky atd.).

 

Souboru lidových staveb Vysočina (Veselý Kopec, Betlém) bude provedena generální oprava náhonu a souvisejících zařízení pro vodní díla na Veselém Kopci. V Betlému Hlinsko bude od dubna zpřístupněn nový objekt - pilníkářská dílna. Sezóna na Veselém Kopci začne 23. dubna (samostatná tisková zpráva), Betlém je zpřístupněn celoročně kromě pondělí, kdy od 19. března do 10. dubna je v roubenkách výstava, která přibližuje tradiční lidové zvyky právě o velikonočních svátcích. Kromě množství kulturních akcí, které správa SLS Vysočina každoročně nabízí, je novinkou pro letošní rok i samostatný web Betléma – www.betlem-hlinsko.cz, kdy pro Veselý Kopec zůstává stávající www.vesely-kopec.eu

 

Hrad Litice, který je od loňského roku uzavřen, plánuje otevřít své brány později, než se původně plánovalo. Hrad je uzavřen z důvodu zřícení zdiva u bývalého severního paláce, jenž sloužil k ubytování úředníků. V současné době probíhají zabezpečovací práce, po celou dobu opravy pozůstatků severního paláce, jimž hrozí zřícení, zde bude probíhat archeologický průzkum, neboť zde může dojít k nálezům zajímavých předmětů z bývalých interiérů. V minulosti byly v areálu hradu objeveny kachle z kamen, keramické nádoby i kovové předměty. Ve spodním patře severního paláce byly v minulosti objeveny pozůstatky malé pícky, mohla zde tedy být i kuchyně. Průběh stavebních prací a archeologického výzkumu bude průběžně dokumentován a po dokončení statického zajištění prezentován formou výstavy v interiéru hradu v sezoně 2017. Zpřístupnění hradu je plánováno na květen, ale tento termín není definitivní, vše záleží na postupu prací. 10. září se Litice zapojí do oslav Lucemburského roku akcí „Na cestách s Karlem IV.“

 

ÚPS na Sychrově

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky. Z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO.

NPÚ, územní památková správa na Sychrově se stará o osmnáct památek na území Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Další informace najdete na www.npu.cz.

 

Kontakty:

PhDr. Miloš Kadlec, ředitel, NPÚ ÚPS na Sychrově, tel.: 482 360 003,  mob.: 603 105 335, e-mail:  kadlec.milos@npu.cz

Mgr. Bc. Lucie Bidlasová, pracovník vztahů k veřejnosti,  NPÚ ÚPS na Sychrově,  mob: 773 775 944,  e-mail: bidlasova.lucie@npu.czJazykové verze


Vyhledávání