Cesta: Aktuality / Mše za Boženu Němcovou


Mše za Boženu Němcovou

Lednový program Roku Boženy Němcové zakončila slavnostní mše svatá za spisovatelku v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici, kde se 12. září 1837 mladičká Barunka Panklová provdala za Josefa Němce.

Na úvod mše vystoupila členka předsednictva Společnosti Boženy Němcové Eva Skořepová, která přítomným věřícím připomněla život a dílo spisovatelky. V programu zpíval místní chrámový sbor II. Ordinarium Karla Břízy, skladbu Ave Maria Jacoba Arcadelta a žalm 23 Hospodin je můj pastýř Antonína Dvořáka.  Mši svatou sloužil pan farář Mons. ICLic. Václav Hegr.

V rámci Roku Boženy Němcové můžete v současné době zavítat na dvě výstavy. V chodbě městské knihovny na Husově náměstí v České Skalici jsou instalovány reprodukce známých  i méně známých portrétů spisovatelky. V Regionálním informačním centru pak jsou vystaveny ilustrace Evy Skořepové z nové knížky Sedmero pohádek.

Text a foto Jan HolýJazykové verze


Vyhledávání