Cesta: Aktuality / MĚSTSKÝ ROZHLAS: Město buduje nový varovný informační systém


MĚSTSKÝ ROZHLAS: Město buduje nový varovný informační systém

Městský rozhlasPo celém Městě Česká Skalice bude v průběhu měsíce října instalován nový varovný informační systém. Jedná se o bezdrátovou technologii hlásičů, které budou umístěny na sloupech veřejného osvětlení. Hlavní funkcí je vyrozumění, případně varování obyvatel před možným ohrožením.  

Systém je velmi variabilní. Umožňuje poskytovat informace jen do oblastí, kde je to třeba. Hlásiče je možné ovládat z několika míst. Nejdůležitější je jejich napojení na Integrovaný záchranný systém a jeho spouštění Hasičských záchranným sborem. V budově městského úřadu bude zřízeno nové odbavovací pracoviště, které kromě spouštění hlášení bude moci díky softwaru METEO sledovat hlásné profily povodňové služby.

Vedení radnice si od tohoto systému slibuje včasné varování občanů v případě ohrožení či živelné katastrofy. Tento projekt je společnou akcí většího počtu obcí ze tří regionálních svazků. Investorem celé akce je Mikroregion Úpa, jehož členem je Město Česká Skalice. Mikroregion o přidělení dotace usiloval šest let.

Nadstandardem tohoto systému bude vysílání městského rozhlasu v České Skalici, které pro vás každý týden připravuje Jan Holý, uslyšíte po celém městě a nejen v dosahu radnice, jak tomu bylo dosud.

Upozorňujeme občany, že v rámci zavedení tohoto varovného informačního systému se budou nově i v našich okrajových částech setkávat se zkouškou sirén prováděnou vždy první středu v měsíci. Proto se prosím nelekněte, až 6.11.2013 ve 12 hodin uslyšíte prvně zkoušku varovného systému.

Text Martin Staněk, vedoucí sociálně správního odboru Městského úřadu Česká Skalice, foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání