Cesta: Aktuality / Mateřská škola Česká Skalice se otevírá 18. května


Mateřská škola Česká Skalice se otevírá 18. května 

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že mateřské školy se budou otvírat od pondělí 18. 5. 2020

Usnesení č. RM/11/374/05/2020 – viz. níže

Platná pravidla při znovuotevření – viz. níže

Při příchodu v areálu MŠ (zahrada):

– děti i zákonní zástupci musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky

–  rodiče prozatím nebudou mít přístup do budov MŠ

–  předávání dětí bude probíhat u vstupních dveří do areálu budovy (přebírají zaměstnanci MŠ)

–  při příchodu více osob do areálu, musíte zachovávat odstupy 2 m

–  bude probíhat ranní zdravotní filtr dětí, vždy prosím nahlásit změny, případné zdravotní indispozice

–  děti musí být zcela zdravé – jinak nebudou do MŠ přijaté, nesmějí mít rýmu, kašel, zvýšenou tělesnou teplotu

–  děti si nemohou v této době do MŠ nosit žádné hračky nebo předměty z domu

–  všechny své osobní věci na převlékání si budou nosit v batohu, budou tam mít sáček pro uložení ochranného prostředku (roušky)

–  odpoledne budeme děti předávat opět s batohem, rodiče budou čekat na chodníku (zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky)

–  v MŠ jsou pro všechny zaměstnance i děti zpřísněná hygienická pravidla

–  v rámci pobytu v MŠ ani na zahradě nemusí děti ani zaměstnanci MŠ nosit roušky (pouze při výdeji jídla dospělí)

–  v této mimořádné situaci budeme co nejvíce pobývat na zahradě MŠ v rozdělených úsecích - třída

 před nástupem bude každý zákonný zástupce podepisovat „Čestné prohlášení“ 

 

Čestné prohlášení budete vyplňovat a podepisovat při příchodu do MŠ.

 

Prosíme rodiče o větší trpělivost a shovívavost. Vzhledem k současné situaci a ošetřovnému budeme začínat pracovat v nižším personálním obsazení.

Dále pak podle konkrétně se vyvíjející situace budeme postupně pravidla uvolňovat.

 

Při vzájemné spolupráci a ohleduplnosti určitě vše společně zvládneme. Těšíme se na děti.

 

  K Vašim otázkám ohledně ošetřovného při otevření mateřské školy!

  Jak to bude s ošetřovným po znovuotevření MŠ? Opravdu nevím a není to v mé kompetenci.

  Rozhoduje o tom OSSZ a ti ještě také nevědí, protože se prý o tom stále jedná.

  Průběžně se osobně informujte na OSSZ, jen ti vám dají kompetentní odpověď.

 Helena  Vítová, ředitelka Mateřské školy Česká Skalice

 Jazykové verze


Vyhledávání