Cesta: Aktuality / Martin Kopáček přednášel v Penzionu Olga o sluneční škole v Kargyaku


S Martinem Kopáčkem za himalájským sluncem

V pondělí 12. března 2012 se uskutečnilo v penzionu Olga poutavé povídání českoskalického rodáka Martina Kopáčka o projektu sluneční školy, který zrealizovali čeští dobrovolníci na samotném vrchu světa - v Himalajích. Přednáška umožnila návštěvníkům prožít pocity cestovatele v odlehlých končinách tzv. Malého Tibetu, prohlédnout si fotografie a zhlédnout videa ze života ve vesničce Kargyak v oblasti Zanskar. Toto místo patří mezi poslední na světě, kde se uchovává tradičního kultura tibetského buddhismu. Právě zde postavilo české občanské sdružení Surya školu, ve kterém Martin strávil čtyři měsíce jako učitel malých indických školáků. Zanskar je díky nehostinným přírodním podmínkám celou zimu v naprosté izolaci. Do oblasti se člověk po žádné silnici nedostane. Jedinou možností je trek hlubokým korytem zamrzlé řeky. Závěrem dvouhodinového povídání, zodpověděl Martin Kopáček dotazy posluchačů, kterých se sešlo téměř šedesát. Z8jemci si mohli zakoupit upomínkové předměty a podpořit projekt sluneční školy. Celý výtěžek z této besedy bude věnován na rozvoj Sluneční školy v Kargyaku.

Martin Staněk

Projekt sluneční škola

oblast Zanskaru se nachází v severozápadní části Indického Himaláje a leží v nadmořských výškách od 3000 m n. m. do 5000 m n. m. Je tedy jednou z nejvýše položených obydlených oblastí na světě. Vyznačuje se tradiční budhistickou kulturou.  

Vysokohorská krajina je zde drsná a neúrodná. I tak jsou ale obyvatelé schopni pěstovat na březích ledovcových říček ječmen, pšenici a v malé míře i zeleninu. Další obživu zajišťuje chov ovcí, koz a jaků.

Vesnice Kargyak leží ve výšce 4200 m n. m. v náročných klimatických podmínkách, kde teploty klesají až k -40°C. I tak tu ale počet slunečných dnů dlouhodobě překračuje 300 ročně.

projekt sluneční školy, o. s. Surya jako první umožnil celoroční výuku v takto náročných podmínkách.  Snaží se připravit obyvatele na změny, které přináší rozvoj turistiky v regionu, a změny, které s sebou přinese plánovaná výstavba silnice údolím.

Více informací o Zanskaru i o projektu Sluneční školy najdete na www.surya.czJazykové verze


Vyhledávání