Cesta: Aktuality / Malé ohlédnutí za naším koncertním rokem 2018


Malé ohlédnutí za naším koncertním rokem 2018

Rok 2018 uzavřel naši 20 tou českoskalickou koncertní sezónu. V roce 1999 jsme si vytkli nelehký úkol, tak trochu částečně suplovat zrušený Závodní klub v nepříliš populární oblasti, která podle nás může přispět k pozvednutí kultury v našem městě.

Po celou tu dobu jsme se snažili do našeho města přivést především mladé, v našich končinách neznámé, ale vysoce kvalitní neprofesionální uskupení. Byli jsme přesvědčeni, že pokud hudbu či zpěv provozují nadaní, zapálení muzikanti a zpěváci a mají ke svému vedení výborné a schopné dirigenty a sbormistry, a navíc se dokáží obklopit, pro věc nadšenými lidmi, pak se rozdíly mezi neprofesionály a profesionály mohou smazávat. O tom se mohli posluchači na našich koncertech sami přesvědčit. Je úžasné, jak tito neprofesionální umělci dokáží radost z hudby a zpěvu přenést na posluchače v koncertním prostoru a vytvořit tak krásnou a příjemnou atmosféru. A posluchači pak zpětně dokážínabít i interprety. Tak to byl smysl koncertů, které jsme po 20 let pro veřejnost organizovali bez nároku na finanční odměnu. Nebylo to jednoduché, vyžadovalo to pro nás pořadatele velkéúsilí a nasazení. Jsme rádi, že do České Skalice kvůli těmto koncertům již přijíždějí lidé i z okolních měst. Slova uznání od posluchačů a interpretů jsou pro těch více než 120 lidí různých věkových kategorií, kteří se s námi na organizaci a zajištění našich koncertů za těch 20 let nezištně podíleli, odměnou.

Všechny uvedené koncerty, které jsme organizovali, by se však nemohly uskutečnit bez pomoci českoskalických podnikatelů, města Česká Skalice a Královéhradeckého kraje.

V uplynulém roce jste měli možnost seznámit s dalšími mladými, nadanými interprety - „Študáky 2018“ z Hudební katedry Univerzity Hradec Králové, v rámci mezinárodního festivalu IFAS se dvěma akademickými zahraničními sbory s vynikajícím Smíšeným pěveckým sborem Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego a jeho sympatickou a temperamentní sbormistryní Irinou Bogdanovich a ruským Pěveckým ansámblem "Пой, Friend!!" se sbormistryní Galinou Gilenova, Novoměstskou filharmonií s dirigentem Jaroslavem Rybáčkem a se sólisty Václavou Štěpánovou (soprán), Stanislavem Hájkem a Martinem Čechovičem (klarinet) a Filipem Ruferem (violončelo). Náročný, ale výborně zvládnutý koncert „Novoměstská filharmonie studentům“ se zcela zaplněnou českoskalickou sokolovnou byl důstojný příspěvek k oslavám 100. výročí republiky. 
Velmi pozorn
ý posluchač možná postřehl, že klarinetista Stanislav Hájek se českoskalickým posluchačům představil na Jarních koncertech „Studáků“ na v Jiřinkovém sále poprvé již v roce 2011 (klarinetové trio), ještě jako student Univerzity Hradec Králové.Poslední, neméně důstojnou tečkou za naším hudebním rokem byl letošní první Adventní koncert v podání pražského komorního vokálně-instrumentálního souboru Piccolo coro & Piccola orchestra se sbormistrem Markem Valáškem. V naší uspěchané a konzumem přesycené době nás soubor spolu s Petrem Asszonyi uvedl do atmosféry adventního času. Mnozí především nezasvěcení posluchači nevěřili, že se vždy jednalo o neprofesionální uskupení.

Všechny uvedené koncerty, které jsme organizovali, by se však nemohly uskutečnit bez velké a nezištné pomoci mnoha lidí a finanční podpory. Proto vám MOC DĚKUJEME.

Stejně tak DĚKUJEME za:

* poskytnutí grantu jmenovitě na koncert zahraničních akademických sborů festivalu IFAS a na Adventní koncert 2018 městu Česká Skalice.

*finanční podporu cyklu koncertů mladých muzikantů 2018, 
 Královéhradeckému kraji, Zdeňkovi Křičkovi, Jiřímu Hartmanovi – ELEKTRO, manželům Vojtěchovým - SLNAVA elektroservis s.r.o., Milanu Bekrovi ELBEK, Ing. Rudolfu Rouskovi EKO s.r.o., Ing. Luboši Hlaváčkovi - STAVIS.

* obětavou nezištnou pomoc s organizací, přípravou a zajištěním koncertů,
d
ěkujeme všem bezejmenným z Církve bratrské, Církve římskokatolické a dalším.

*vstřícný přístup a technickou pomoc při zajištění koncertů, děkujeme 
Ing. Rudolfu Rouskovi, fotografu Petru Tu
čkovi, kameramanům Rudolfu Zábrahovi, Adolfu Mackovi a dále TJ SOKOL Česká Skalice, ČZS v České Skalici, RNDr. Rostislavu Svídovi, Liboru Losenickému – LOSENICKÝ - polygrafický závod s.r.o, Rostislavu Zajícovi, Vile Čerych, TJ Sokol Nové Město nad Metují, městu Nové Město nad Metují, Petře Soukupové (PSO), Muzeu Boženy Němcové, Davidu Bořkovi, Zdeně Skořepové a dalším.

* podporu mediálním partnerům koncertů Rádiu PROGLAS, novinám ECHO, Janu Holému, Lucii Peterkové, Janě Tomkové a dalším.

Velmi si vážíme důvěry, které se nám dostává prostřednictvím vyjádřené záštity nad koncerty jak ze strany pana MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedy KDÚ - ČSL, tak i města Česká Skalice.

 


Vážení čtenáři,

přejeme VŠEM jménem pořadatelů především zdraví a klidný a požehnaný rok 2019.

Magda Bečičková, Lubomír Adamů, Jan Vlček

Foto z 1. adventního koncertu poskytl Petr Tuček

 Rok 2018 uzavřel naši 20 tou českoskalickou koncertní sezónu. V roce 1999 jsme si vytkli nelehkýúkol tak trochu částečně suplovat zrušený Závodní klub v nepříliš populární oblasti, která podle nás může přispět k pozvednutí kultury v našem městě.

Po celou tu dobu jsme se snažili do našeho města přivést především mladé, v našich končinách neznámé, ale vysoce kvalitní neprofesionální uskupení. Byli jsme přesvědčeni, že pokud hudbu či zpěv provozují nadaní, zapálení muzikanti a zpěváci a mají ke svému vedení výborné a schopné dirigenty a sbormistry, a navíc se dokáží obklopit, pro věc nadšenými lidmi, pak se rozdíly mezi neprofesionály a profesionály mohou smazávat. O tom se mohli posluchači na našich koncertech sami přesvědčit. Je úžasné, jak tito neprofesionální umělci dokáží radost z hudby a zpěvu přenést na posluchače v koncertním prostoru a vytvořit tak krásnou a příjemnou atmosféru. A posluchači pak zpětně dokážínabít i interprety. Tak to byl smysl koncertů, které jsme po 20 let pro veřejnost organizovali bez nároku na finanční odměnu. Nebylo to jednoduché, vyžadovalo to pro nás pořadatele velkéúsilí a nasazení. Jsme rádi, že do České Skalice kvůli těmto koncertům již přijíždějí lidé i z okolních měst. Slova uznání od posluchačů a interpretů jsou pro těch více než 120 lidí různých věkových kategorií, kteří se s námi na organizaci a zajištění našich koncertů za těch 20 let nezištně podíleli, odměnou.

Všechny uvedené koncerty, které jsme organizovali, by se však nemohly uskutečnit bez pomoci českoskalických podnikatelů, města Česká Skalice a Královéhradeckého kraje.

V uplynulém roce jste měli možnost seznámit s dalšími mladými, nadanými interprety - „Študáky 2018“ z Hudební katedry Univerzity Hradec Králové, v rámci mezinárodního festivalu IFAS se dvěma akademickými zahraničními sbory s vynikajícím Smíšeným pěveckým sborem Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego a jeho sympatickou a temperamentní sbormistryní Irinou Bogdanovich a ruským Pěveckým ansámblem "Пой, Friend!!" se sbormistryní Galinou Gilenova, Novoměstskou filharmonií s dirigentem Jaroslavem Rybáčkem a se sólisty Václavou Štěpánovou (soprán), Stanislavem Hájkem a Martinem Čechovičem (klarinet) a Filipem Ruferem (violončelo). Náročný, ale výborně zvládnutý koncert „Novoměstská filharmonie studentům“ se zcela zaplněnou českoskalickou sokolovnou byl důstojný příspěvek k oslavám 100. výročí republiky. 
Velmi pozorn
ý posluchač možná postřehl, že klarinetista Stanislav Hájek se českoskalickým posluchačům představil na Jarních koncertech „Studáků“ na v Jiřinkovém sále poprvé již v roce 2011 (klarinetové trio), ještě jako student Univerzity Hradec Králové.Poslední, neméně důstojnou tečkou za naším hudebním rokem byl letošní první Adventní koncert v podání pražského komorního vokálně-instrumentálního souboru Piccolo coro & Piccola orchestra se sbormistrem Markem Valáškem. V naší uspěchané a konzumem přesycené době nás soubor spolu s Petrem Asszonyi uvedl do atmosféry adventního času. Mnozí především nezasvěcení posluchači nevěřili, že se vždy jednalo o neprofesionální uskupení.

Všechny uvedené koncerty, které jsme organizovali, by se však nemohly uskutečnit bez velké a nezištné pomoci mnoha lidí a finanční podpory. Proto vám MOC DĚKUJEME.

Stejně tak DĚKUJEME za:

* poskytnutí grantu jmenovitě na koncert zahraničních akademických sborů festivalu IFAS a na Adventní koncert 2018 městu Česká Skalice.

*finanční podporu cyklu koncertů mladých muzikantů 2018, 
 Královéhradeckému kraji, Zdeňkovi Křičkovi, Jiřímu Hartmanovi – ELEKTRO, manželům Vojtěchovým - SLNAVA elektroservis s.r.o., Milanu Bekrovi ELBEK, Ing. Rudolfu Rouskovi EKO s.r.o., Ing. Luboši Hlaváčkovi - STAVIS.

* obětavou nezištnou pomoc s organizací, přípravou a zajištěním koncertů,
d
ěkujeme všem bezejmenným z Církve bratrské, Církve římskokatolické a dalším.

*vstřícný přístup a technickou pomoc při zajištění koncertů, děkujeme 
Ing. Rudolfu Rouskovi, fotografu Petru Tu
čkovi, kameramanům Rudolfu Zábrahovi, Adolfu Mackovi a dále TJ SOKOL Česká Skalice, ČZS v České Skalici, RNDr. Rostislavu Svídovi, Liboru Losenickému – LOSENICKÝ - polygrafický závod s.r.o, Rostislavu Zajícovi, Vile Čerych, TJ Sokol Nové Město nad Metují, městu Nové Město nad Metují, Petře Soukupové (PSO), Muzeu Boženy Němcové, Davidu Bořkovi, Zdeně Skořepové a dalším.

* podporu mediálním partnerům koncertů Rádiu PROGLAS, novinám ECHO, Janu Holému, Lucii Peterkové, Janě Tomkové a dalším.

Velmi si vážíme důvěry, které se nám dostává prostřednictvím vyjádřené záštity nad koncerty jak ze strany pana MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedy KDÚ - ČSL, tak i města Česká Skalice.

 


Vážení čtenáři,

přejeme VŠEM jménem pořadatelů především zdraví a klidný a požehnaný rok 2019.

Magda Bečičková, Lubomír Adamů, Jan Vlček

Foto z 1. adventního koncertu poskytl Petr Tuček

 

 Jazykové verze


Vyhledávání