Cesta: Aktuality / Lombardií na horských kolech


Lombardií na horských kolech

Komunitní komise uspořádala v penzionu Olga další z cyklu přednášek pro seniory, ale i nejširší veřejnost. Tentokrát na sportovní téma - Lombardie na kolech.

V úterý 13. listopadu 2012 uvítala zaplněná jídelna penzionu Olga Josefa Faltu, který představil videodokument o cestování po Lombardii. Necelou hodinu trvající snímek o putování 4 mužů na horských kolech po italské a švýcarské straně Alp doslova vtáhl posluchače do děje. Po promítání proběhla krátká diskuze na téma strasti a radosti cyklistů v Alpách. Milým překvapením pro všechny bylo závěrečné představení dalšího díla skromného Josefa Falty. Umělecky pojatá prezentace fotek zimní přehrady Rozkoš, stálo opravdu za zdržení, přítomní ocenili tuto prezentaci zaslouženým potleskem.

Poděkování patří Martině Libnarové, předsedkyni komunitní komise, která pomáhá zajišťovat tyto pravidelné setkávání v penzionu Olga.

Text a foto: Bc. Martin Staněk DiS., vedoucí odboru sociálně správního


Jazykové verze


Vyhledávání