Cesta: Aktuality / Křest knihy Sedmero pohádek s ilustracemi Evy Skořepové


Křest knihy Sedmero pohádek s ilustracemi Evy Skořepové

Eva Skořepová, rozená Radová, rodačka z České Skalice, je absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde studovala a absolvovala výtvarný obor u akademického malíře Cyrila Boudy. V tomto oboru působila jako pedagog na několika středních školách a základních uměleckých školách našeho kraje.

Od svého nejútlejšího mládí je ctitelkou díla Boženy Němcové. Především ji od mládí okouzlil pohádky, které jí čítávala její babička, výborná vyprávěčka, které se ve svém volném čase snažila postupně podle vlastních představ oživit ilustracemi. Tak vzniklo její vrcholné dílo, představující dnes již 52 ilustrací, které byly představeny veřejnosti na mnoha výstavách. Některé se staly i součástí sbírek Muzea Boženy Němcové v České Skalici.

Druhým silným okruhem zájmu Evy Skořepové je prostředí, ve kterém žily postavy z díla Boženy Němcové. Vytvořila dvanáct časových obrazů s lidovými kroji, něžnými krajkami a lučními květinami, které v roce 2000 vydal českoskalický městský úřad jako kalendář s názvem "Rok s lidovými kroji a lučními květinami Evy Skořepové".

Ilustrace k pohádkám měly u veřejnosti velmi příznivý ohlas. Proto se Eva Skořepová rozhodla nabídnout je nezištně široké veřejnosti formou jejich knižního vydání. Tento úmysl byl podmíněn získáním vhodného nakladatele a hlavně finančním zajištěním celého nákladu a jeho distribuce. To, co se zdálo být zpočátku jako utopie, se díky pochopení několika, s radostí můžeme říci českoskalických, podnikatelů a firem stalo skutečností. Nakladatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí tak mohlo vytisknout knížku vybraných pohádek Boženy Němcové s názvem "Sedmero pohádek" s 27 ilustracemi Evy Skořepové v celkovém nákladu 1300 ks výtisků. Většina z nich bude věnována naší nejmladší českoskalické generaci.

EVA SKOŘEPOVÁ je duchovně cítící osobnost a proto zaměřila svoji další tvorbu na křesťanskou tematiku a vytvořila sedmidílný cyklus obrazů "KŘESŤANSKÉ SVÁTKY", třídílný cyklus obrazů "MARIÁNSKÝ TRIPTYCH a ilustrační cykly "KŘESŤANSKÝ KALENDÁŘ" a "TAJEMSTVÍ ČTYŘ SV. RŮŽENCŮ".

Malířské umění Evy Skořepové bylo možné obdivovat na mnoha výstavách, které se uskutečnily nejen v MBN zde, ale i v mnoha městech našeho kraje: v Náchodě, v Jaroměři, Trutnově, v Malých Svatoňovicích, v Červeném Kostelci, v Úpici, v Železném Brodě, v Lázních Bělohrad, v Žarošicích na jižní Moravě. Na Hoře Matky Boží v Králikách má stálou výstavu svých ilustrací k Tajemstvím čtyř sv. růženců.

Eva Skořepová nejen malovala, ale také 10 let aktivně pracovala jako předsedkyně Společnosti Boženy Němcové (SBN) v České Skalici a nyní je ještě stále členkou předsednictva. Své výtvarné umění uplatňuje jako kronikářka SBN. Navrhla pro SBN diplom s portrétem spisovatelky pro literární soutěž "Zlatá slova" a Pamětní list u příležitosti 170. výročí svatby Němcových v českoskalickém kostele (2007).

Skořepové velmi zdařilý portrét Boženy Němcové (z r.1962) dala SBN vytisknout jako letošní jubilejní novoročenku.

Děkujeme Evě Skořepové za její obětavou a nezištnou práci, kterou vykonala pro památku na spisovatelku Boženu Němcovou. Jsme jí za to vděčni a přejeme jí pevné zdraví do její další tvůrčí práce.

Text Libuše Matějková, foto Jan HolýJazykové verze


Vyhledávání