Cesta: Aktuality / Kolumbijská ARCADIA i RUSKÝ KÁNON plně získaly posluchače


Kolumbijská ARCADIA i RUSKÝ KÁNON plně získaly posluchače

V nedělním horkém odpoledni 6. července zaplnili příjemně chladné prostory maloskalického kostela Nanebevzetí Panny Marie posluchači jak z České Skalice, tak ze širokého okolí. Důvod byl prostý – tradiční festivalový koncert zahraničních akademických pěveckých sborů v rámci festivalu IFAS Pardubice.

Letos se posluchačům jak z České Skalice, ale i z Rychnova nad Kněžnou, Jaroměře, Náchoda, Dobrušky, Nového Města nad Metují a dalších měst a obcí představil komorní sbor ARCADIA z kolumbijského Medellínu a moskevský RUSKÝ KÁNON.

Oba sbory letos patřily mezi špičkové účastníky prestižního mezinárodního soutěžního festivalu akademických pěveckých sborů IFAS Pardubice a navíc je dirigovaly významné a ve světě uznávané dirigentky Cecilia Espinoza Arango  (ARCADIA) Olga Burova (RUSKÝ KÁNON).

V programu obou sborů byly zařazena skladby duchovní, lidové a navíc sbory posluchačům přednesly i část soutěžního repertoáru. Festival IFAS Pardubice je součástí Roku české hudby, propaguje a šíří českou hudbu v zahraničí. Proto jsou povinnými soutěžními skladbami také díla českých skladatelů. V České Skalici zazněly písně od Zdeňka Lukáše a Bohuslava Martinů.

Moskevský RUSKÝ KÁNON vychází svou interpretací hudebních skladeb z tradiční ruské pěvecké školy. Klasické podání sborového zpěvu bylo na koncertě zpestřeno zajímavým aranžmá ruských lidových písní. Například Porushka-Paranya s „pódiovým bubnováním“ velmi zaujala i nejmladší posluchače.

Kolumbijská ARCADIA byla temperamentním sborem. Již v první části svého vystoupení dokázala nadchnout posluchače provedením náročné skladby Kýrie od Alberto Balzanelli. Druhou část svého vystoupení Kolumbijci věnovali temperamentním lidovým písním své země a karibské oblasti. Posluchačům se představil i druhý dirigent jejich sboru, Juan David Osorio.

Vyvrcholením koncertu byla společná píseň obou pěveckých sborů „An Irish Blessing“ od skladatele Jamese E. Moora, která zaznívá při mezinárodních setkání pěveckých sborů, jako hymna přátelství a pěvecké umělecké sounáležitosti.

Lze bez nadsázky říci, že oba sbory zanechaly v posluchačích velmi silný dojem. Na druhou stranu se naši umělečtí hosté velmi upřímně a nadšeně vyjadřovali o atmosféře a vzájemném propojení s posluchači během koncertu a také o kulturně-poznávacím programu, který jim organizátoři a pořadatelé tohoto koncertu připravili. Velice nás těší i slova uznání od ředitelky festivalu IFAS Pardubice, paní Ing. Aleny Mejstříkové a zástupce poskytovatele grantu královéhradeckého kraje, Mgr. Pavla Mertlíka, který byl koncertu také přítomen.

Velmi se vážíme osobní záštity, kterou nad koncertem převzali místopředseda vlády, MUDr. Pavel Bělobrádek, který se však z důvodů narození dcerky Aničky nemohl koncertu osobně zúčastnit a doc. JUDr. Pavel Svoboda, který zase plnil povinnosti v EP. Stejně tak si vážíme záštity města Česká Skalice.

Způsobem realizace tohoto mezinárodního festivalového koncertu jsme velice dobře představili Českou republiku, Královéhradecký kraj a město Českou Skalici nejen v zahraničí, ale i v České republice.

Z celého koncertu byl pořizován videozáznam Rudolfem Zábrahou a Adolfem Mackem a fotodokumentace Petrem Tučkem.

Zajištění dnešního koncertu a realizace výjezdního programu pro oba zahraniční sbory vyžadovalo velké nasazení a obětavost jak od všech českoskalických dobrovolníků tak i od pardubických organizátorů IFASu a uskutečnilo se díky finanční podpoře našich sponzorů.  

Dovolte mi proto, abych poděkoval těm, kteří nám koncert pomohli zorganizovat - Ing. Aleně Mejstříkové, ředitelce IFAS, Miroslavu Baťovi, organizačnímu řediteli, prof. PaedDr. Jiřímu Kolářovi, uměleckému řediteli a jejich spolupracovníkům. Dále Hance Riegerové a jejímu manželovi Josemu, Aleně Konášové, Ondřeji a Evě Vlčkovým, paní Janě Tomkové, Dáše Hanušové, Marku Netrestovi, Ludmilám Jansové a Adamů, Janě Vítkové, Zdeně Daňsové, českoskalickým rodinám – Kašparovým, Štěpánovým, Josefu Matoušovi a panu kanovníkovi Václavu Hegrovi za vstřícnost a podporu, a našim členům v českoskalické KDU ČSL, kteří měli zásadní podíl na zajištění tohoto koncertu. 

Dále děkujeme za finanční podporu městu Česká Skalice, Královéhradeckému kraji a českoskalickým podnikatelům a firmám - Jiřímu Hartmanovi Elektro, Zdeňkovi Křičkovi, Milanu Bekrovi ELBEK, manželům Vojtěchovým SLNAVA spol. s.r.o., Josefu Navrátilovi PLYN TOPENÍ VODA a Lubomíru Hlaváčkovi STAVIS.

Paní Ivaně Mejstříkové, majitelce Lékárny U Zlatého hada patří dík za finanční podporu festivalu IFAS Pardubice.

Dík patří i Rádiu PROGLAS a Náchodskému deníku za mediální podporu.

Za technickou pomoc děkujeme Muzeu Boženy Němcové, Uměleckoprůmyslovému muzeu - Muzeu textilu Česká Skalice, Petru Tučkovi a Rudolfu Zábrahovi a Adolfu Mackovi, Technickým službám města za propagaci a rozvoz a svoz poutačů.

Paní Ing. Aleně Mejstříkové, ředitelce IFAS Pardubice a celému organizačnímu týmu festivalu IFAS přejeme hodně síly, energie a štěstí do dalších festivalů IFAS Pardubice.

PS.: Blahopřejeme manželům Bělobrádkovým k malé Aničce a přejeme jim rodinnou pohodu.

Za pořadatele Ing. Jan Vlček, Foto: Petr Tuček


Jazykové verze


Vyhledávání